Home > Guldet närmar sig köpsignal

Guldet närmar sig köpsignal

Guldet (GC 08-11) fortätter utvecklas positivt och trenderna är stigande i spåren av att investerare oroas för den globala återhämtningen och Europas skuldkris. Guldet har det senaste året stigit med mer än 300 USD per ounce och noteras kring på 1540 USD. Inflationen är på väg ner och många investerare frågar som om uppgången börjar nå sitt slut.

En svajig återhämtning i ekonomin, skuldproblem i Europa och världens centralbankers övergång från att vara säljare till att bli nettoköpare stärker vår tror om att trenden upp kommer kvarstå. Investerare söker stabilitet och säkerhet, där är guldet den internationella valutan.

23:e maj skrev jag: På kortare sikt kan vi handla utbrott vid stöd- och motståndsnivåerna. Närmaste bevakningsnivå på ovansidan är vid gårdagens högsta notering, som sammanfaller med tidigare topp förra fredagen vid 1514-1516.

Teknisk analys guld: Dagen efter förra analysen av guldet fick vi ett utbrott vid 1514-1515, vilket gav oss en köpsignal. Kursen har sedan dess stigit och ädelmetallen har nu bildat en symmetrisk triangel.

Den symmetriska triangeln illustrerar att den tidigare starka trenden har avtagit. Eftersom guldterminern vi analyserar är noterad i dollar har givetvis dollaruppgången påverkat metallen negativt.

Under måndagen var priset uppe och testade av taket av triangeln, men köparna lyckades inte etablera sig ovanför. Närmaste stöd på nedsidan utgörs av golvet av triangeln. Kursstaplarna befinner sig ovanför både de korta- och de längre medelvärdena  och vi letar efter nya köpsignaler.

Slutsats: Kortsiktiga utbrottshandlare har möjlighet att agera på köpsidan vid ett triangelutbrott. Vanligtvis ska man vara försiktig med att köpa när kursen befinner sig högt upp i trenden och därför bör en rekyl inväntas innan vi tar position på längre sikt. Faller kursen under rekylbottnen vid 1450, bör man gå ur köpta positioner.

Motstånd: 1447 / 1455 / 1570 / 1580
Stöd: 1534 / 1521 / 1510 / 1586

Teknisk analys guld (GC)
Teknisk analys guld (GC)
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto