Home > Handelsbanken riskerar att drabbas relativt hårt av Baselkrav.

Handelsbanken riskerar att drabbas relativt hårt av Baselkrav.

Handelsbanken, med sina relativt låga riskvikter, är den bank i Europa som riskerar att drabbas absolut hårdast om Baselkommittén inför minimigolv för riskvikter i kapitalbasberäkningen, skriver KBW i en analys på måndagen.

Baselkommittén träffas i Chile under måndagen för att diskutera förslag på förändringar av Basel III-kapitalregelverket som sedan ska annonseras kring årsskiftet.

Från Baselkommittén heter det att Basel III i och med detta ska färdigställas medan banklobbyister kallar det för att Basel IV-regler införs. Bankbranschen är av åsikten att förändringen rörande riskbedömningar ändrar kapitalregelverket i grunden snarare än att vara en slutgiltig komplettering av rådande regelverk, skriver Handelsblatt på måndagen.

”Baselkommittén förväntas frambringa tyngande kapitalkrav som enligt våra beräkningar i genomsnitt skulle kunna leda till 29 procents ökning av de europeiska bankernas riskvägda tillgångar. Nordiska banker, brittiska banker samt investmentbanker riskerar att drabbas värst”, skriver KBW som i sina beräkningar har utgått från ett arbetsdokument som Baselkommittén publicerade tidigare i år.

Bland enskilda banker som riskerar att drabbas allra hårdast pekas Handelsbanken, Lloyds och Deutsche Bank ut.

”Vi bedömer samtidigt att europiska myndigheter är villiga att begränsa effekten till omkring sju procent i genomsnitt”, skriver KBW.

Analyshuset pekar på att den potentiella riskviktsökningen för de europeiska bankerna dels kommer till följd av förändrade beräkningar för operationell risk kombinerat med minimigolv. Av de 29 procenten som de nya reglerna i genomsnitt kan komma att ha påverkan på europeisk banksektor utgörs 14 procentenheter av kreditriskinflation och 15 procentenheter av rörelseriskinflation.

Minimigolv är det som skulle slå hårdast på Handelsbanken med anledning av bankens relativt låga riskvikter på företagsexponeringar och bolån, skriver KBW.

”Om ett minimigolv introduceras vore det drivmotorn för kreditriskinflation. Beroende på var golvet sätts skiljer sig inverkan på sektorn kraftigt. Ett golv på mellan 50 och 80 procent skulle innebära en ökning av sektorns genomsnittliga riskvikter på mellan 3 och 21 procent”, skriver KBW vidare.

Rörande de operationella riskerna är det banker som har haft höga förlikningskostnader i närtid som påverkas hårdast. Beroende på när de nya reglerna implementeras – och hur långt bakåt i tiden som bankerna måste ta sådana kostnader i beaktande – kan faktisk påverkan komma att vara avsevärt olika för investmentbanker och brittiska banker, enligt KBW.

”Nuvarande förslag använder en 10-årig förlusthistorik, vilket skulle drabba brittiska banker och investmentbanker som har haft stora kostnader för tvister i närtid”, skriver KBW och fortsätter:

”Om i stället en sjuårig historik skulle användas, och reglerna implementeras 2023, bedömer vi att den operationella riskviktsinflationen minskar från 15 till 4 procent i genomsnitt för europeisk sektor”.

Baselkommitténs nya kapitalregleringar förväntas successivt fasas in under tre till fem år från 2018.

KBW bedömer vidare att de slutgiltiga reglerna troligen kommer att kalibreras.

”De viktigaste punkterna i förhandlingarna kommer sannolikt att röra ett eventuellt införande av minimigolv för riskvikter och faktiskt implementeringsdatum”, skriver analyshuset.

Handelsbanken riskerar att drabbas relativt hårt av Baselkrav.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto