Home > Handelsbankens ”China Update” lyfter fram extrema skuldnivåer i företagssektorn.

Handelsbankens ”China Update” lyfter fram extrema skuldnivåer i företagssektorn.

Skulderna i Kina har stigit till ”extrema” nivåer, i synnerhet inom företagssektorn, vilket riskerar att orsaka en finanskris. Men förhållandevis låga skulder i den offentliga sektorn gör att situationen ändå är hanterbar.

Det skriver Handelsbanksekonomen Bjarke Roed-Fredriksen i bankens ”China Update” på tisdagen.

Han konstaterar att de totala utestående krediterna, utöver banksektorn, i Kina nu uppgår till 170.000 miljarder yuan, eller cirka 250 procent av BNP. Den privata sektorns skulder överstiger 200 procent av BNP, vilket är en betydligt högre andel än i USA i början av finanskrisen.

Mer oroande är dock tillväxttakten för skulderna inom företagssektorn, vilket speglar Kinas kredit- och investeringsdrivna tillväxtmodell som endast långsamt håller på att balanseras mot en mer konsumtionsdriven modell.

Den främsta risken med företagens skuldsättning är att det kan komma en våg av förfallna lån och konkurser, vilket kan skada kreditgivarna och därmed orsaka en bankkris och finansiell instabilitet.

Bjarke Roed-Fredriksen konstaterar att den verkliga risken är svår att bedöma givet ett komplext finansiellt system, men att den officiella siffran för nödlidande lån ännu ligger på under 2 procent av utestående stock är ”sannolikt en underdrift”.

Han konstaterar dock att den goda nyheten är att riskerna borde vara hanterbara, framför allt eftersom skulderna i offentlig sektor inte är överdrivet höga.

”Därmed har myndigheterna råd att rekapitalisera företagen och rädda bankerna utan att pressa den egna finansiella situationen alltför hårt. Vidare har Kina ett överskott i bytesbalansen och bara en mycket låg utlandsskuld. Därmed verkar en traditionell bytesbalanskris högst osannolik, även om den finansiella sektorn skulle rasa samman”, skriver Bjarke Roed-Fredriksen.

Men för att undvika en finanskris måste kredittillväxten dämpas, vilket är lättare sagt än gjort.

”Men den skadligt höga belåningen är nu en prioritet för myndigheterna. För det andra har betalningsinställelser bland företag inte accepterats, och många insolventa företag har hållits vid liv. Men man borde tillåta fler företag att ställa in betalningarna för att visa att en betalningsinställelse inte nödvändigtvis behöver vara oordnad”, skriver Handelsbanksekonomen.

Vidare måste de förfallna lånen hanteras. Myndigheterna var relativt framgångsrika med att hantera förfallna fordringar under bankkrisen för femton år sedan, men processen lär inte gå lika smidigt nu givet att det finansiella systemet nu är mer komplext och en svagare ekonomisk tillväxt gör det svårare att ”växa sig ur problemen”, skriver Bjarke Roed-Fredriksen

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto