Home > Har amerikanska marknader redan nått COVID-19-golvet?

Har amerikanska marknader redan nått COVID-19-golvet?

Den amerikanska aktiemarknadens starka stängning förra veckan innebär ett dilemma för investerare – är botten redan nådd eller kommer vi se ännu lägre noteringar?

Långsiktiga investerare skiljer sig från spekulatörer i form av de tenderar att köpa när marknaden dyker. Naturligtvis är det själva definitionen av en marknadsdipp som gör stor skillnad här.

För vissa innebär en sänkning av ett par procentandelar från toppen att de skickar in kapital i specifika aktier. Ju mer marknaden sjunker desto mer köper investerarna.

Det finns dock en sak som både spekulatörer och investerare är rädda för – risken att gå miste om en möjlighet.

FOMO dikterar prisjusteringar

FOMO, eller ”the Fear Of Missing Out”, sägs ansvara för stora delar av marknadens senaste baisseartade trend. I början av Coronavirus-krisen var dippen på aktiemarknaden så stark att många bad om att stänga ner börsen helt och hållet.

Faktum är att marknaden aktiverade sina strömbrytare ett antal gånger, vilket är en försvarsmekanism som funnits i flera årtionden med syftet att skydda investerare från ohållbara marknadstrender. En sänkning som är större än 7%, 13% och 20% aktiverar begränsningar på börsen. Detta kallas på engelska en ”limit down”.

Dippen var så snabb att den satte rekord för att vara den skarpaste nedgången på marknaden i historien. Ändå studsade den från redan 31% och FOMO indikerar att pressen ligger kvar på toppen.

Medan många fokuserar på trasiga indikatorer och missledande data till följd av Coronavirus-pandemin ser vi fortfarande hur investerare köper. Oavsett om det är institutionella investerare, individer med stora tillgångar eller suveräna förmögenhetsfonder.

Det sägs att en sänkning eller stigning på mer än 20% från toppen/botten är skillnaden mellan en baisseartad och hausseartad marknad. Om vi använder detta mätvärde är stigningen på 31% långt över denna tröskel, vilket indikerar att vi inte bara befinner oss mitt i en hausseartad marknad, men att marknaden även kommer fortsätta att stiga.

Genom historien har investerare som satsat på domedagsprofetior inte lyckats särskilt bra på aktiemarknaden. Optimism brukar för det mesta övervinna pessimism.

Eftersom aktiemarknaden är en ledande ekonomisk indikator verkar det som att investerarnas aptit för ökad risk fortsatt leder till förhöjda nivåer.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto