Home > Här hittar du intressanta utdelningscase

Här hittar du intressanta utdelningscase

Den finska aktiemarknaden väntas bjuda på en genomsnittlig direktavkastning på 4,6 procent i vår. Med en direktavkastning på höga 8,4 procent, tack vare en förväntad extrautdelning, sticker Teliasonera ut.

Det skriver Nordea Equity Research i analys över vårens möjliga utdelningar från de Finlandsnoterade bolagen från den 16 december.

I absoluta tal väntas utdelningen stiga med 6 procent, till totalt 7,5 miljarder euro, på den finländska börsen, trots att resultaten på den nedersta raden inte väntas öka.

”Vi prognostiserar en uppgång givet att ett fåtal bolag erbjuder en ordentlig utdelningstillväxt. Vi väntar oss en extrautdelning från Teliasonera och en avsevärt högre utdelning från Neste Oil. I konsensus ligger även att Nordea ökar utdelningen 2013, vilket delvis förklarar uppgången i den totala utdelningen”, skriver Nordea Equity Research.

Banken lyfter i analysen fram sju bolag som generellt intressanta utdelningscase: Citycon, Elisa, Fortum, Metso, Sampo, Tieto och UPM. Därtill kan fyra bolag leverera positiva överraskningar i samband med vårens utdelningsbesked.

Utöver ovan nämnda Teliasonera och Neste Oil pekar Nordea Equity Research också ut Sanoma samt Nokia. Det senare är ett specialfall då bolaget kommer att få in 5,4 miljarder euro i början av 2014 efter försäljningen av sin telefonverksamhet.

För Teliasoneras del väntas ett starkare kassaflöde än förväntat i det tredje kvartalet och en nettoskuldsättning i den lägre delen av bolagets intervall på 1,5-2,0 gånger ebitda skapa utrymme för en extrautdelning i vår.

”Våra estimat inkluderar en extrautdelning på 1 krona utöver vårt estimat för den ordinarie utdelningen på 3 kronor. Kommande år finns ytterligare uppsida om konflikten i Turkcell når ett slut”, skriver Nordea Equity Research.

För Nokias del väntas försäljningen till Microsoft vara genomförd i det första kvartalet 2014, vilket kan föranleda bolaget att inte lämna någon ordinarie utdelning för 2013.

”Under antagandet att Nokia vill hålla kvar omkring 2 miljarder euro i nettokassa (i nivå med Ericsson), och exkluderat patentbetalningar från Microsoft, ser vi framför oss en extrautdelning på 1 euro per aktie”, skriver Nordea Equity Research, med tillägget att det är osäkert om en sådan sker i ett bräde samt att det påverkas av eventuella förvärv.

För Nordea ligger Nordea Equitys prognos för utdelningen på 0:48 euro per aktie i vår, upp från 0:34 euro ett år tidigare

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto