Home > Har växlingskursen för EURUSD nått sin topp?

Har växlingskursen för EURUSD nått sin topp?

ECB-mötet förra veckan följdes noga av euro-traders. För första gången på länge bestämde sig ECB för att inkludera växlingskursen i sitt utlåtande. G10-länderna har en outtalad överenskommelse om att inte nämna växlingskursen när det kommer till penningpolitiska utlåtanden. Till följd av det blir svaret på frågor om växlingskurser alltid ”ingen kommentar”.

Detta förändrades dock, vilket överraskade många, när ECB ingrep då EURUSD nådde 1,20.

Konsekvenserna av en stark valuta

En stark valuta återspeglar den ekonomiska tillväxten (styrkan) i ett land eller område. Om centralbanken gör sitt jobb (det vill säga uppfyller sitt mandat) och sätter räntenivåerna baserat på sitt mandat bör valutans styrka återspegla ekonomins styrka.

En valuta måste dock ha något att jämföras mot – ett riktmärke. I detta vall blir det annan valuta. Valutaparen på FX-marknaden berättar en annorlunda historia jämfört med vad en enskild valuta berättar. Till följd av det var det inte eurons styrka som ECB klagade på, utan snarare växlingskursen för EURUSD. EURUSD är ett problem och inte en styrka för euron.

Ända sedan Trump vann Vita Huset för fyra år sedan har han varit missnöjd över den starka dollarn. Fram tills det att Trump valdes fram som president har ”en stark dollar-policy) varit normen varje gång finansdepartementet pratade om dollarn. Precis som ”ingen kommentar”-överenskommelsen mellan G10-länderna.

När pandemin anlände till USA genomförde Fed lättnader som aldrig förr. De sänkte sina räntor och lovade att hålla dem låga under en tid framöver. De förändrade till och med sitt mandat med större fokus på inflationen istället för sysselsättningen.

Ingen vill ha en stark valuta av den enkla anledning att det gör landets produkter och tjänster dyrare. En stark valuta kommer med minskad export, vilket direkt påverkar landet eller områdets ekonomiska hälsa. Därmed är en lägre valuta, framförallt under kriser, önskvärt.

Just nu verkar det som att 1,20-nivån vara den nivå som krävs för ett ingripande från ECB. Detta är inte första gången de ingriper verbalt när EURUSD når 1,20, och det kommer inte vara den sista gången heller.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto