Home > Hårt ekonomiskt perspektiv i Europa

Hårt ekonomiskt perspektiv i Europa

Euro-området är ett av de som har drabbats hårdast av COVID-19-pandemin. Länder som Spanien och Italien har behövt gå igenom totala nedstängningar under våren, och nya restriktioner påverkar nu ekonomin åter igen. 

Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien – i princip alla ekonomier utom de nordiska – påverkas av de nya restriktionerna som krävs för att bekämpa den andra vågen av COVID-19. Varför är de nordiska länderna ett undantag här? Den enda förklaringen kan hittas i kulturella skillnader mellan de olika europeiska länderna.

Den kortsiktiga ekonomiska prognosen försämras snabbt

Sommaren har inneburit viss optimism angående ekonomin. Genomsnittlig tillgång och efterfrågan började förbättras, mycket tack vare finansiella stödpaket. De senaste veckorna har dock inneburit en snabb försämring av den ekonomiska prognosen. Länder som Spanien avvek exempelvis med nästan 10% från nivåerna innan krisen. Andra ekonomier lider samtidigt. Portugal med -6,3%, Italien med -4,5% och Frankrike med -4,1% är ett par exempel på det.

Den entusiasm som genererades av denna veckas nyhet om ett lovande COVID-19-vaccin bör behandlas som just det – en nyhet. Samtidigt fortsätter flygplatserna stå tomma, trots att aktiepriserna börjar stiga på börsen. Arbetslöshetsgraden fortsätter även att växa och BNP fortsätter att sammandra. Antalet dödsfall från viruset stiger även. Mer behöver göras under de kommande månaderna fram tills det att ett vaccin finns tillgängligt.

Som vi såg under våren är nyckeln till att bekämpa pandemin inte bara att få ned antalet smittade, utan även att hålla nere antalet dödsfall. Det kalla vädret lär inte hjälpa heller.

Om Spanien och Italien inte lyckas hålla nere antalet smittade kan vi komma att se allmänna nedstängningar precis som i Frankrike. I så fall kan den dramatiska sammandragningen av landets BNP på -7,7% för euro-området behövas revideras ännu lägre för 2020.

Kostnaderna är helt enkelt skyhöga. En enda dag av total nedstängning kostar 80 miljarder euro för den italienska ekonomin.

Allt detta sätter press på ECB inför mötet i december. Det finns många alternativ tillgängliga – från att sänka inlåningsfaciliteten till negativa territorier till att utöka de kvantitativa lättnaderna.

I slutändan antar alla att ECB kommer göra det som krävs. Det kan bli så att ECB:s beslut i december, oavsett dess magnitud, inte har så stor påverkan på den omedelbara ekonomiska återhämtningen.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.