Home > Hennes & Mauritz tvekar i sin nedåtriktade trend

Hennes & Mauritz tvekar i sin nedåtriktade trend

Klädkedjan H&M har en lång historik av snabb expansion bakom sig och aktien har ofta värderats till en hög och oftast välmotiverad värdering. Sista året har dock försäljningen per butik minskat även om det stora antalet ny butiker gör att försäljningen totalt ökar marginellt. Trots detta har H&M B bara gått ner ungefär hälften av OMXS30 nedgång på ca 23 % räknat på aktiekursen i skrivande stund på 198. Hur företaget utvecklats senaste kvartalet får vi veta mer om på torsdag morgon då rapporten för kvartal 3 kommer. Kanske kan bomullsprisernas nedgång senaste kvartalet ha påverkat H&Ms vinst överraskande positivt?

Den långa trenden för H&M B definierad som lutningen på 200 dagars medelvärde är klart nedåtriktad sedan i somras. Vi har också i tidigare analyser rekommenderat blankning av H&M B med stop loss på 210 kr.

Däremot har den korta trenden, liksom för många andra svenska aktier, vänt till att bli lite mer positiv. Våra indikatorer Stochastic och MacD visar positiva divergenser vilket också tyder på styrka för aktien. Vi har nu ett motståndsområde vid 200 kr som om det passeras gör att vi får en köpsignal. Den långa trenden är ju dock negativ och vi har dessutom ett motståndsområde redan kring 208 kr så viss försiktighet är påkallad om man väljer att agera på den köpsignalen. Orkar vi över 208 området så är nästa viktiga motstånd vid 225 kr. Går vi under stödet kring 179 kr så förnyas säljsignalerna.

Slutsats: Den stop loss på blankningar som vi tidigare satt ut på 210 kr flyttar vi ner nu till 202 kr. Är man offensiv och köper positioner för uppgång redan om 200 kr motståndet passeras föreslår vi en stop loss på 189 kr. Det är dock först om vi bryter över 208 kr motståndet som vi tycker man ska överväga köp av H&M B. Stop då på 199 kr. Passerar vi under 179 kr föreslår vi att stop lossen på blankade positioner sätts till 200 kr.

Att ta position
Handla H&M för uppgång med tex. Citi First LONGHMBAG CIT*
Handla H&M för nedgång med tex. Citi First  SHORTHMB AC CIT*
HM B (Dagsdiagram)
HM B (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.