Home > Hexagon – Köp efter utbrott

Hexagon – Köp efter utbrott

Mätinstrumentbolaget Hexagon (HEXA B) har under året befunnit sig inom ett mer eller mindre definierat intervall varför vi har haft aktien under bevakning. Vi kan nu konstatera att aktien tagit ett litet kliv över den tidigare högsta notering på 150,70 kr som noterades vid årsskiftet. I skrivande stund noteras aktien på 151,80 kr.

I förra analysen skrev jag: ”Vid uppstuds på 128-nivån är vi beredda att ta lång position och placera stop loss strax under 128 kr. Vi siktar först och främst mot 142. Eftersom kursen tidigare vänt ner vid denna nivå säljer vi av halva innehavet och flyttar upp vår stop loss”.

Kursen vände upp snabbare än väntat efter en tydlig reversal formation och målet nåddes den 4:e mars. Nytt utbrott har effektuerat en ny köpsignal och kan utnyttjas för de som inte innehar position.

Sekundärtrenden
På medellång sikt (från några veckor till månader) pekar trenden svagt  upp trots konsolideringen den senaste tiden. Stödet vid 128 utgör en en viktig nivå som vi bevakar i den medellånga analysen. Vi vid forcering av 128-nivån talar mycket för att nedgången tilltar och MA-200 ser jag som nästa viktiga nivå. Aktien fick en uppstuds i juli 2010 efter att ha varit nere och berört MA-200.

Tertiärtrenden
På kort sikt (från någon dag till några veckor) är sentimentet positivt så länge som kursstaplarna befinner sig ovan 150. Kursen befinner sig ovan samtliga glidande medelvärden som är ”sorterade i rätt ordning” och mycket talar för att nuvarande nivå lockar till sig köpare som etablerar kursen ovan 150-nivån.

Slutsats
Utbrottet vid 150 kr innebär att vi kan spekulera i fortsatt uppgång. Risken finns dock för ett falskt utbrott och vår exit placeras vid 142.

Stöd och motståndsnivåer:
Stöd: 150 / 145 / 128 / 120 / 114 /
Motstånd:

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto