Home > Hexagon – Nått målområdet

Hexagon – Nått målområdet

Hexagon B har haft en stark börsutveckling och har nu nått vårt kursmål vid ca 142 kr som vi tidigare satt ut. Vi skärper nu uppmärksamheten inför eventuella säljsignaler.

Hexagon B har sin vana trogen haft en volatil aktieutveckling det senaste året. Aktien toppade av på ca 167 kr i våras och hade en botten på 67 kr i oktober för att i skrivande stund stå i 131,6 kr.

Hexagon har expanderat kraftigt det senaste årtiondet inte minst genom förvärv vilket lett till stora goodwillposter och en ansträngd balansräkning. Detta har starkt bidragit till de stora kurssvängningarna i aktien allteftersom marknadens riskaptit åkt upp och ner genom åren.

I år är Hexagon B upp med 28% och tillhör årets börsvinnare. Även om den korta trenden är uppåtriktad så är däremot den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, lite överraskande fortfarande nedåtriktad.

Vi har i tidigare analyser efter att antal köpsignaler siktat på att få upp Hexagon B till ca 142 kr. Se till exempel vår analys av Hexagon den 19 januari. Aktien har i år nått upp till ca 140 kr som högst och vi betraktar därför vår målkurs som nådd.

Hexagon B har brutit en uppåtgående trendlinje när aktien gick under 133 kr, så nu skärper vi bevakningen inför eventuella reversalsignaler och andra typer av säljindikationer.

Sedan att OMXS30 också nått upp till vårt målområde vid 1 100-1 140 och att en hel del andra aktier fått säljsignaler är också anledningar till att nu vara extra försiktig med så pass volatila aktier som Hexagon B.

Hexagon B har en stödnivå vid ca 130 kr och vi rekommenderar att man flyttar man upp sin stop loss på eventuella innehav till om aktien stänger under 130 kr.

Vill man vara extra försiktig så säljer man också aktien på eventuella uppgångar till i närheten av motståndsområdet vid ca 140-142 kr.

Hexagon (Dagsdiagram)
Hexagon (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.