Home > Historisk nedgång för Euro-områdets ekonomier

Historisk nedgång för Euro-områdets ekonomier

EU-kommissionens ekonomiska prognos för sommaren 2020 gjordes offentlig igår och visar en historisk nedgång för Euro-områdets ekonomier. Stora delar av den ekonomiska datan reviderades även lägre, vilket pekar mot signifikanta utmaningar framöver.

Euro-områdets ekonomier förväntas sammandra med 8,7% år 2020, följt av en vändning på 6,1% 2021. Jämfört med prognosen i april 2020 har EU-kommissionen sänkt sin uppskattning för real BNP, både för detta men även för nästa år.

Djupaste sammandragningen för produktion sedan andra världskriget

För att bekämpa COVID-19-pandemin vidtog europeiska ekonomier extrema åtgärder. Den ekonomiska chocken skickade real BNP i en nedåtgående spiral med dystra prognoser för framtiden. Även inflationen är knappt positiv, även om förväntningarna säger att den ska ta sig upp över 1% under det kommande året.

Det viktiga är att EU ser riskbalansen ligger åt det nedåtgående hållet. I princip innebär detta att vi inte bör överraskas av att se ytterligare revideringar nedåt under årets andra hälft.

Då krisen når tillväxtmarknaden kommer även europeisk export påverkas. Ju värre den globala prognosen blir desto värre blir prognoserna för en snabb ekonomisk vändning i EU. Därför är den nedgång för global handel som noterats av Världshandelsorganisationen (WTO) troligtvis en faktor som bidrar till den långsamma ekonomiska återhämtningen i utvecklade delar av världen.

En anmärkningsvärd förbättring har kunnat ses i oljepriset som har återhämtat sig från negativa territorier i april och nu sitter bekvämt runt $40/bbl. En annan positiv aspekt som noterats av EU är den positiva trenden på globala finansiella marknader som har återhämtat sig tack vare de extraordinära åtgärder som har tagits av centralbankerna.

Men, ingen sektor har klarat sig undan den ekonomiska sammandragningen under det första kvartalet, och det andra kvartalet lär få ännu sämre resultat ju mer vi lär oss om de slutgiltiga siffrorna. Konsumtion i detaljhandeln, produktion i byggbranschen och industriell produktion föll samtliga. Men ökningen i mobilitet, tack vare att många europiska ekonomier öppnar upp, pekar mot en gradvis vändning.

Allt sammantaget pekar rapporten mot en slingrande återhämtning, och inte mot en V-formad återhämtning. Vad som är mer troligt är att ekonomierna kommer anpassa sig till det nya normala, med hjälp från penningpolitiska beslutsfattare.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.