Home > Historisk statistik talar för fortsatt börsuppgång

Historisk statistik talar för fortsatt börsuppgång

Jag tar med jämna mellanrum ta fram statistik för hur S&P500 brukar agera under året. Med det kan man se trenden och hur det tidigare brukar svänga och var det kan komma att avsluta året. För 2013 kunde jag redan efter januari se att året skulle få en bra utveckling eftersom det korrelerade enbart med goda årgångar.

Graf S&P 500
Graf S&P 500

Denna uträkning startar från handelsdag 216 vilket var torsdagen den 7 november. Vad säger grafen? Alla siffror berättar resultatet utifrån de 11 år som korrelerar med 2013 med ett värde på >=0.80 för helåret. Korrelationsvärdet kan vara max 1.00 för att vara en exakt lika linjeutveckling för stängningskursen. Just nu korrelerar 2013 bäst med 1995 med ett värde på 0.95, 1964 = 0.94, 1958 = 0.90.

Triangeln i grafen berättar hur de 11 år har avslutat sin årliga avkastning utifrån handelsdag 216. Värden som är markerade är högsta, lägsta och medelvärdet. Medelvärdet är +3.4% och högsta +5.8%, lägsta -0.5%. Max high är punkten där det varit som högst under de 11 år och det var +6.3% och Max drawdown är lägsta punkten som var -4.9%. Medelvärdet för högsta och lägsta punkt är +4.4% resp. -1.5%.

Tabell
Tabell

Vad jag kan se i statistiken är att en eventuell dipp kommer före en topp. Om en dipp blir djup återstår att se men det mesta talar för att det maximallt går ned -3% för att sedan stiga till slutet av året. När jag utgår från medelvärdet för Min Down för handelsdagar hamnar man på handelsdag 228 +/- 10 handelsdagar i standardavvikelse.

För en eventuell topp utgår jag ifrån medelvärdet på handelsdag 244 +/- 10 i STD. Handelsdag 228 är 25 nov och handelsdag 244 är 17 dec. Vad säger detta? Att det skulle vara en lågpunkt efter handelsdag 238 är inte troligt och att det blir max drawdown före max up.

I tabellen har ni uträkning på olika punkter, längst ned står förklaring till de olika fälten. Listan är rankad efter handelsdag 216 och från störst till lägst. Inom ramen i övre delen finns 19 år som är inom samma område för den årliga avkastningen men också de som korrelerar med 2013. Inom ramen finns det bara två år som avslutat lägre än punkt 216, 1986 och 1964.

Korrelation
Korrelation

Linjediagrammet visar korrelationsvärde och den aktuella utvecklingen för åren i historiken. Lodrätt axel årlig utveckling, horisontell axel är handelsdag.

För det som återstår av 2013 tror jag att uppåttrenden kvarblir för helåret om inget exceptionellt händer på makronivå. Först en eventuell dipp och att det avsluta högre och klart inom den utritade triangeln.

Trevlig helg!

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto