Home > H&M-aktien faller efter sämre rörelseresultatet än väntat

H&M-aktien faller efter sämre rörelseresultatet än väntat

H&M (dagsdiagram)
H&M (dagsdiagram)

Strax efter börsöppningen på torsdagsmorgonen handlades aktien ca 4 % lägre på 236,60 kr. En klassisk marknadsreaktion som sker när investerarna förbereder sina säljordrar innan börsöppning. I ett positivt börsklimat är det vanligt att aktien reverserar den initiala reaktionen.

Resultatet före skatt påverkades negativt av valutaeffekter med cirka 200 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period i fjol. Bruttomarginalen blev 58,2 procent (58,6), jämfört med förväntade 59,1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 4.802 miljoner kronor (4.707), jämfört med förväntade 5.197 miljoner. Rörelseresultatet blev därmed 8 procent sämre än väntat enligt SME Direkts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen blev 16,7 procent (17,5), vilket kan jämföras med förväntningarna som var 18,0 procent. Nettoresultatet blev 3.622 miljoner kronor (3.589) och vinsten per aktie 2:19 kronor (2:17).

Försäljningen exklusive moms uppgick till 28.806 miljoner kronor (26.912) och den jämförbara försäljningen i kvartalet var oförändrad, vilket redovisats tidigare.

Hennes & Mauritz försäljningen i lokala valutor under perioden 1-25 september steg med 14 procent (+3) jämfört med motsvarande period föregående år (kalenderkorrigerat).

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Enligt SME Direkt hade analytikerna i genomsnitt räknat med att den totala försäljningen skulle vara upp med 13,7 procent för hela september månad.

Av kvartalsrapporten framgår det att Hennes & Mauritz utökar sin expansionsplan till att öppna cirka 300 butiker netto under verksamhetsåret 2011/2012. Tidigare låg expansionsplanen på cirka 275 butiker.

Under verksamhetsårets nio första månader öppnades 181 butiker samtidigt som 24 tycken stängdes.

Vidare skjuter H&M fram lanseringen av online- försäljning i USA till sommaren 2013. Tidigare har H&M uppgett att onlineförsäljningen i USA skulle startas under hösten 2012.

Som tidigare meddelats startar H&M den fristående butikskedjan & Other Stories under våren 2013.

Varumärket ska lanseras i separata butiker och via online på utvalda europeiska marknader.

& Other Stories riktar sig till kvinnor och ska erbjuda ett brett sortiment av skor, väskor, smycken, kosmetik, underkläder och kläder i olika prisklasser i ett högre prissegment.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto