Home > H&M: Bruttomarginal och butiksexpansion i fokus

H&M: Bruttomarginal och butiksexpansion i fokus

H&M
H&M (dagsdiagram)

”Bruttomarginalen är extra intressant den här gången, mot bakgrund av att den blev en besvikelse i det tredje kvartalet”, säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

H&M redovisade senast en bruttomarginal om 58,2 procent, klart under enligt SME Direkt väntade 59,1 procent. Rapporten blev startskottet för en rad rekommendationssänkningar, vilket också satte avtryck i aktiekursen.

Försäljningen för det fjärde kvartalet, perioden september till november, är redan känd. Dock kvarstår alltså frågan om hur marginalen utvecklats.

”Vi räknar med en bruttomarginal på 61,2 procent, 0,6 procentenheter lägre än för samma period 2011. Huvudförklaringarna är valutakursutvecklingen och kostnaderna för bolagets långsiktiga satsningar och investeringar”, skriver Handelsbanken Capital Markets inför rapporten.

Enligt SME Direkts sammanställning av 27 prognoser väntas i snitt en bruttomarginal om 61,6 procent.

Om investeringskostnader och valutakurser således tynger, finns också motverkande positiva faktorer. Hit hör framför allt kostnaderna för insatsvaror.

”Effekten av bomullsbubblans kollaps bör ge en tilltagande medvind”, noterar Deutsche Bank och syftar därmed på sommarens kraftiga nedgång av bomullspriserna, som enligt banken bör börja märkas i resultaträkningen.

Flertalet analytiker är dock ense om att nettoeffekten av valutarörelserna sam investeringskostnaderna å ena sidan, och de lägre bomullskostnaderna å den andra, är negativ ur H&M:s synvinkel sett.

För att försäljningstillväxten ska kunna bibehållas krävs att H&M:s ambitiösa butiksöppningsprogram fortsätter även under 2013. Bolagets officiella mål är att öka antalet butiker med 10-15 procent per år, från dagens nivå på drygt 2.600 butiker.

”Vi tror att H&M kommer att guida för ett netto på 300 butiksöppningar under 2013, vilket innebär att tillväxtstrategin upprätthålls”, skriver SEB Enskilda i en analysuppdatering.

Enligt SME Direkts sammanställning väntar analytikerkollektivet i snitt att ett nettotillskott om 304 butiker under året.

I samband med kvartalsrapporten väntas också försäljningsstatistiken för januari, så långt denna är tillgänglig. För såväl november som december visade sig försäljningen bättre än prognosmakarna vågat hoppas, vilket lett till en viss återhämtning av aktiekursen.

”Om trenden mot starkare försäljning håller i sig också i januari vore det givetvis en stor lättnad”, kommenterar en analytiker.

Enligt SME Direkts snittprognos väntas en total försäljningsökning om 9,1 procent i januari, medan försäljningen i jämförbara butiker spås ha minskat med 0,4 procent.

Någon stor förändring av utdelningen, som blev 9:50 kronor per aktie senast, väntas inte.

”Vinsttillväxten har varit måttlig, men det finns ingen anledning att oroa sig för en sänkning. Oförändrat till en liten höjning är min bästa gissning”, säger en annan analytiker.

Enligt SME Direkts snittprognos väntas en utdelning om 9:54 kronor, med prognoserna i ett intervall från 9:05 till 10:00 kronor.

För det fjärde kvartalet räknar analytikerna i snitt en bruttovinst om 20.019 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 6.720 miljoner. Vinst före skatt väntas uppgå till 6.838 miljoner kronor.

Rapporten väntas på onsdag den 30 januari, cirka klockan 8.00. En presentation för analytiker och media inleds klockan 9.30.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto