Home > Högre inflation innebär inte nödvändigtvis högre priser på aktiemarknaden

Högre inflation innebär inte nödvändigtvis högre priser på aktiemarknaden

En av anledningarna varför investerare allt mer flockas mot säkra tillgångar är att skydda sig mot inflation. Exempelvis skyddar guld traditionellt sett mot inflation, om guldet är betecknat i samma valuta.

I och med att centralbankerna har sänkt sina räntor till noll har investerare haft det svårt att hitta avkastning. Till följd av det har de rört sig mot aktiemarknaden.

Högre aktiemarknadspriser är ett måste under Fed:s nya mandat, genomsnittligt inflationsmål (AIT). Fed är nu villiga att låta inflationen stiga över 2%, vilket borde innebära högre aktiepriser.

Men stämmer det? Inte direkt.

Måttlig inflation hjälper aktierna

Historiskt sätt definieras måttlig inflation som inflation mellan 1% och 2%, vilket är den nivå då aktiemarknaden presterar som bäst. Med andra ord handlar det då om inflation som ligger tillräckligt lång från noll så att deflation undviks, men samtidigt inte över 2%.

Varje gång inflationen stiger över 2% sjunker värderingar på marknaden. Därför är inte högre inflation nödvändigtvis bra för aktier.

Fed var inte tydliga med hur det tänker nå den genomsnittliga inflationsnivån på 2%. Efter ett par tal från det senaste FOMC-utlåtandet kan vi dock formera en teori om vad Fed har i åtanke.

Exempelvis vill Neil Kashkari på Fed se en inflation på över 2% i 12 månader i rad innan räntorna höjs. För första gången sedan AIT introducerades på marknaderna i augusti på Jackson Hole-konferensen har vi nu fått en fingervisning om vad som kan krävas för en ränteökning.

Med tanke på att de senaste prognoserna visade att Fed var villiga att hålla räntorna statiska fram tills 2023 kan vi anta att denna 12-månadersperiod som Kashkari pratade om inte kommer ske innan 2023.

För att hålla koll på hur det går bör man hålla ett öga på PCE – Personal Consumption Expenditure. Detta är Fed:s favoritvariabel för att spåra inflation. Om PCE stiger över 2% i över ett år kan investerare börja räkna med en räntehöjning.

Förväntningar på en ränteökning så långt in i framtiden innebär dock att det idag finns många obesvarade frågor. Vad händer exempelvis om inflationen inte når 2% flera år i rad? Om vi tar en titt på Japan kan detta mycket möjligt även bli fallet i USA, framförallt med tanke på pandemin.

En sak kan vi lära oss från denna AIT-fas. Högre inflation än 3% eller mer kommer antagligen leda till högre priser på aktiemarknaden, men realisationsvinster försvinner. För att AIT ska få en positiv effekt på aktiemarknaden får därför Fed endast uppnå en inflation på lite högre än 2%.

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.