Home > Högre inflation på väg – vad kan vi göra åt det?

Högre inflation på väg – vad kan vi göra åt det?

Inflation återspeglar förändringen i pris på varor och tjänster över en viss tidsperiod. Detta registrerar varje månad och år och representerar ett sätt att mäta framtida penningpolitiska beslut från centralbanker.

Många olika slags typer av inflation finns. Beroende på om priset stiger eller sjunker och hur starkt det sker kan man prata om deflation, desinflation eller hyperinflation.

Det finns konsensus bland ekonomer och centralbanker att vissa nivåer av inflation (det vill säga prisökningar) hjälper ekonomisk tillväxt, vilket är varför inflationen är ett av centralbankernas viktigaste mandat. Medan måttlig inflation är önskvärd är dock inte överdriven inflation det.

Inflationsförväntningarna stiger i USA

Penningpolitiska reaktioner och åtgärder som skett på sistone kommer för eller senare skapa inflation. Den enda frågan är hur mycket priserna kommer stiga, och hur snabbt?

Igår steg priset på olja till över 60 dollar/tunna. Detta är en enastående utveckling med tanke på att terminskontrakt på olja för bara elva månader sedan låg på nära -40 dollar.

Medan vändningen i priset på olja är välkommet är det som följer en annan historia. Priset på råolja stoppade inte förrän det nådde över 60 dollar – vad händer om det stiger ännu mer?

Som en tumregel följer inflationen när priset på olja stiger. När priset på olja minskar leder det till desinflation (dvs. fallande inflation, men positiv) eller även deflation (inflationen når under noll). Om en centralbank måste välja mellan deflation och högre inflation väljer det alltid det senare. Därför är risken att centralbanker och regeringar under pandemin inte gör tillräckligt istället för att överväga högre inflation. Med andra ord tänker de flesta att det inte är dags att oroa sig för inflation just nu, och om den kommer får vi hantera det då.

Diagrammet ovan återspeglar hur centralbankerna kan skapa inflation. Efter mars-april 2020 har program för kvantitativa lättnader och andra åtgärder haft samma effekt – stigande inflationsförväntningar. Om marknadsdeltagare tror att priset kommer öka blir en högre inflation en självuppfyllande profetia, och det rättfärdigar de senaste prisökningarna på olja.

Vad kan investerare och traders göra? Den klassiska säkringen mot inflation kan vara det som gäller – långa positioner på guld, fastigheter och råvaror.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto