Home > Höstbudget: Dämpad tillväxt 2012 och sysselsättningen ökar svagt

Höstbudget: Dämpad tillväxt 2012 och sysselsättningen ökar svagt

I vårbudgeten spådde regeringen att BNP skulle öka med 0,4 procent i år, 3,3 procent 2013 och 3,7 procent 2014.

Regeringen skriver att skuldkrisen i euroområdet tynger svensk ekonomi och efter en stark tillväxtde två senaste åren har svensk ekonomi bromsat in. Under 2012 blir tillväxten dämpad och sysselsättningen ökar svagt.

”Svensk ekonomi har dock hittills i år visat god motståndskraft mot det senaste årets ekonomiska oro och utvecklingen har varit starkare än vad som förutsågs i 2012 års ekonomiska vårproposition”, skriver regeringen.

Regeringen konstaterar att förtroendet hos svenska hushåll har varit stark under det senaste året jämfört med i andra länder, bland annat på grund av att de offentliga finanserna har värnats.

Enligt höstbudgeten räknar regeringen med att Sveriges BNP-tillväxt gradvis blir starkare under nästa år och att konjunkturen under 2014 återhämtar sig i takt med att trovärdiga åtgärder börjar implementeras för att lösa de statsfinansiella problemen i Europa.

Då väntas också efterfrågan från omvärlden öka, och minskad osäkerhet, en lång period av hög sparkvot samt successivt ljusare utsikter på arbetsmarknaden bidrar till att de svenska hushållens konsumtion ökar i god takt 2013-2016, spår regeringen.

Regeringen räknar i höstbudgeten med att det finansiella sparandet uppgår till -0,3 procent av BNP i år, -0,6 procent nästa år och +0,3 procent 2014.

I vårbudgeten var regeringens bedömning att det finansiella sparandet skulle uppgå till -0,3 procent av BNP i år, +0,3 procent nästa år och +1,6 procent 2014.

Regeringen skriver att oron på de finansiella marknaderna fortsatt är stor, framförallt på grund av utvecklingen i en del skuldtyngda euroländer. Det rådet stor osäkerhet kring hur lång tid det kommer att ta att implementera de åtgärder som beslutats.

Enligt regeringen innebär inbromsningen i den svenska ekonomin att företagens behov att anställa avtar och sysselsättningen ökar därför förhållandevis svagt under 2012. Samtidigt fortsätter utbudet av arbetskraft att öka och det gör att arbetslösheten stiger något.

Den öppna arbetslösheten väntas uppgå till 7,6 procent av arbetskraften i år, 7,5 procent 2013, 6,7 procent 2014 och 5,5 procent 2015.

I vårbudgeten var regeringens arbetslöshetsprognos 7,8 procent 2012, 7,7 procent 2013, 6,9 procent 2014 och 5,7 procent 2015.

Inflationen, mätt som KPI, väntas uppgå till 1,0 procent i årsgenomsnitt 2012, 1,2 procent 2013 och 1,7 procent år 2014. KPIF väntas öka med 1,0 procent i år, 1,2 procent 2013 och 1,4 procent 2014.

Riksbankens reporänta väntas vara 1,50 procent i slutet av 2012, 1,50 procent vid utgången av 2013 och 2,50 procent vid utgången av 2014. Regeringen har inte beaktat den räntesänkning med 25 punkter som Riksbanken genomförde den 5 september.

Motsvarande prognoser i vårbudgeten var 1,00 procent i slutet av 2012, 1,50 procent vid utgången av 2013 och 2,50 procent vid utgången av 2014.

BUDGET: NYCKELTAL SVENSK EKONOMI 2012-2015 – TABELL (OMS)

             2012 2013 2014 2015 		
BNP            1,6  2,7  3,7		
KPI            1,0  1,2  1,7		
KPIF            1,0  1,2  1,4		
Hush kons         1,9  2,9  3,8		
Off konsumtion       0,8  0,4  0,5		
Investeringar       3,9  4,6  7,9		
Export           1,5  5,0  6,9		
Import           0,5  5,0  7,2		
Bytesbalans        7,2  7,2  7,1		
Arbetslöshet        7,6  7,5  6,7  5,5		
Sysselsättning       0,4  0,4  1,3		
Finans spar off sek    -0,3 -0,6  0,3		
Timlön           3,2  3,1  3,4		
Arbetskraften       0,5  0,3  0,4		
Programdeltagare      3,7  4,0  3,6		
TCW-index, dec       119  119  118		
Reporänta, dec*      1,50 1,50 2,50		

*Riksbankens sänkning den 5 september ej beaktad i prognos

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.