Home > HSBC: Vad kan vi förvänta oss från Q4-resultaten?

HSBC: Vad kan vi förvänta oss från Q4-resultaten?

HSBC Holdings, en multinationell investmentbank, är i fokus denna vecka då deras intäkter för Q4 2020 kommer släppas. Investeringsbranschen har lidit av låga räntor i den utvecklade världen, och därmed har de varit tvungna att leta efter högre avkastning i mer riskabla tillgångar och marknader.

När rapporterar HSBC intäkterna från Q4?

Intäkterna för förra årets sista kvartal förväntas komma den 16:e februari tillsammans med hela årets resultat. Investerare kommer fokusera på en möjlig förändring då banken har rapporterat svaga intäkter under det föregående kvartalet. Exempelvis minskade vinsterna efter skatt, intäkterna och nettointäkterna under Q3 2020 jämfört med en liknande period året innan. COVID-19-pandemin har drabbat HSBC:s verksamhet, precis som den har drabbat hela investmentbanksektorn.

Marknadens förväntningar på HSBC:s  resultaträkning

Enligt Nasdaqs prognos kommer HSBC rapportera $1,34 EPS för kvartalet, med en lägsta prognosen på $1 och den högsta på $1,67. Om företagets intäkter faller inom detta intervall är det ett positivt tecken med tanke på förra månadens dåliga resultat.

HSB-aktier – en teknisk analys

HSBC:s aktiepris har konsoliderat sedan december 2020. Med tanke på de snäva intervallen och dess form ser det ut som ett triangulärt mönster som väntar på ett genombrott. Symmetriskt sammandragande trianglar formeras ofta som vändmönster, och tolkas ofta som vimplar.

En vimpel har en uppmätt rörelse givet distansen som priset rest innan konsolideringsområdet. Genom att ta denna distans och projicera det från triangelns övre kant är målet för HSBC:s aktiepris betydligt högre än de nuvarande marknadsnivåerna.

Hur ser prognosen ut för HSBC:s aktiepris?

Aggressiva traders kan vilja placera en köpstopporder eller vänta för att priset ska bryta sig ut och stänga över de höga nivåer som vi såg i december. Den prognos som man får från vimpelformationen antyder en rörelse mot 550 dollar och över det, men det kan ta tid och tålamod.

Konservativa traders kan besluta sig för att endast tradea triangelns uppmätta rörelse. I så fall bör traders vänta på genombrottet och sikta mot det längsta segmentet i triangeln, vilket projiceras från den övre kanten. Förbättringar i intäkter och nettointäkter kan räcka för att få priset att avsluta den senaste konsolideringen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto