Home > https://tradingportalen.com/nyheter/marknadssammanfattning-guld-och-aktier-faller-pa-grund-av-hog-inflation-i-usa-dollarn-stiger/

https://tradingportalen.com/nyheter/marknadssammanfattning-guld-och-aktier-faller-pa-grund-av-hog-inflation-i-usa-dollarn-stiger/

Den amerikanska ekonomin återhämtar sig snabbt från COVID-19-pandemin, men arbetsmarknaden saknar fortfarande tio miljoner anställda jämfört med nivåerna innan pandemin. Hur snabbt kan detta åtgärdas?

Förra fredagens NFP-rapport var en stor miss. Analytiker förväntade sig att knappa en miljon jobb skulle ha skapats i april, men ekonomin lade bara till cirka en fjärdedel av det.

Trots den initiala besvikelsen var rapporten inte så illa. Trots allt hade 266 000 nya jobb under en månad varit enastående under normala förhållanden, det vill säga utan en pandemi.

Kallduschen kom dock när man jämförde de faktiska siffrorna med trender för jobbtillväxt innan pandemin. Det finns fortfarande en klyfta bestående av tio miljoner jobb mellan faktisk arbetslöshet och nivåerna under 2019 – var ska dessa jobb komma ifrån, och viktigast av allt, när?

Om vi använder oss av 266 000 jobb i månaden är det fortfarande långt kvar till dessa nivåer. Eftersom det utöver prisstabilitet är ett av Fed:s mandat att skapa jobbtillfällen vill Fed ogärna börja trappa ned på lättnaderna.

Många jobbtillfällen och hög arbetslöshet – ligger stagflation på kartan?

Jämfört med inledningen av pandemin har arbetsmarknaden förbättrats avsevärt. Tack vare finansiella och monetära stöd och lättnader har arbetsmarknaden förbättrats, och antalet jobbtillfällen har ökat.

Under en normal lågkonjunktur är det svårt för företag att hitta arbetsvilliga personer då det oftast saknas efterfrågan. Utan efterfrågan kan inte antalet jobbtillfällen öka.

Denna gång ser det dock annorlunda ut. Det finns många jobb, men de är svåra att fylla. Detta leder till en ovanlig situation som ekonomer kallar stagflation.

Stagflation är ett ekonomiskt fenomen som beskrivs som ett tillstånd då arbetslösheten och inflationen är hög. Just nu ser vi antingen en stigande trend (inflationen) eller en envist hög nivå (arbetslösheten).

Vad kan då Fed och administrationen i Washington göra? Grundkursen i ekonomi hade sagt att stagflation inte har ett botemedel – ekonomin hanterar ofta dessa situationer på egen hand. Just nu pågår dock fortfarande såväl finansiella som monetära lättnader med full kraft.

Ovan ser vi ett diagram över nya jobb i april jämfört med i mars. Distributionen är skev, och det område som ser bäst ut är det som kallas ”Leisure and hospitality”, det vill säga hotell- och restaurangsektorn, vilket är en viktig sektor i en tjänstebaserad ekonomi, vilket USA är.

För att fylla jobben måste en av två saker hända. Antingen måste den ovan nämnda sektorn fortsätta anställa i en liknande eller högre takt än den vi såg i april, eller måste andra sektorer kompensera för skillnaden.

I båda fallen talar vi om månader, om inte år, innan de tio miljoner jobben kan fyllas.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto