Home > Hur Australiens COVID-19-åtgärder återspeglar valutans styrka

Hur Australiens COVID-19-åtgärder återspeglar valutans styrka

Många marknadsdeltagare förvånades av att den australiska dollarn (AUD) var/är en av de starkaste valutorna under COVID-19-pandemin. Medan pandemin i vissa delar av världen har ödelagt ekonomier och har ansvarat för flera miljoner dödsfall har Australien hanterat saken lite annorlunda, och mycket bättre än många andra länder. På så sätt har de skapat ett riktmärke för hur man kan hantera liknande situationer i framtiden.

En bedömning av den lokala valutans styrka i relation till COVID-19-åtgärder

Ett av de argument som har lagts fram angående Australiens åtgärder (och även Nya Zeelands åtgärder), är att de är ö-nationer, vilket innebär att de har bättre koll på sina gränser. Detta kan dock inte vara hela sanningen då det finns flera öar i världen där COVID-19 har orsakat stora problem, trots gränskontroller.

En förklaring måste därför kunna hittas någon annanstans. Australien är ett land med 25 miljoner människor, och deras smittspridning är så låg jämfört med andra OECD-länder att det kräver en närmare titt.

Framförallt fokuserade de på tre grundpelare. För det första fokuserade landet på att bygga tillit med sina medborgare. Australien gjorde det genom att kommunicera exceptionellt väl angående problemet och lösningarna – god hygien, social distansering etc. Dessutom hade både den privata och offentliga sektorn en enad hållning.

För det andra var Australiens åtgärder baserade på data. De använder sig av experterna och fokuserade på det viktigaste. Exempelvis introducerade landet en veckas obligatorisk karantän på hotell för alla som besökte landet – utan undantag. Denna enkla men effektiva åtgärd var ett resultat av data-driven forskning, och kopierades snabbt av andra kringliggande länder – men inte i Europa eller andra utvecklade länder.

Slutligen gjorde Australien det möjligt för den privata och offentliga sektorn att samarbeta utan friktion. Till följd av det kunde information utbytas, och åtgärder som togs mot smittspridningen förstods snabbt av både privata företag och den offentliga sektorn. I andra delar av världen har vi sett upplopp och demonstrationer, ofta på grund av bristande kommunikation och att folk inte orkade med restriktionerna längre.

Allt sammantaget leder sjukvårdens framgångar under en pandemi till ekonomiska framgångar. Australiens ekonomi ligger nära nivåerna innan krisen, och arbetslösheten har nu sjunkit till nivåerna under våren 2020. Därmed bör den lokala valutans (AUD) styrka inte vara en överraskning, då den helt enkelt återspeglar den enorma skillnad i hur Australien hanterade pandemin jämfört med den övriga världen.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.