Home > Hur centralbankerna har hjälpt ekonomierna under COVID-19-krisen

Hur centralbankerna har hjälpt ekonomierna under COVID-19-krisen

Många investerare, framförallt privata sådana, undrar ofta vilken roll en centralbank spelar i att uppmuntra ekonomisk tillväxt. Utöver att höja eller sänka räntan ansvarar centralbankerna för den övergripande penningpolitiken, och deras åtgärder leder ofta till kontroverser.

Under COVID-19-pandemin gjorde många centralbanker det där lilla extra och erbjöd ekonomier med mer likviditet för att underlätta ekonomisk press. Nästan alla centralbanker har använt okonventionell penningpolitik som de tidigare undvikit att använda sig av, men under denna kris har de kommit väl till hands.

De indirekta konsekvenserna av centralbankernas åtgärder i utvecklade länder

En av de mest aktiva centralbankerna under pandemin hittills har varit den europeiska centralbanken (ECB). Dess senaste tilltag, TLTRO-III, tillhandahöll banker i Euro-området med fleråriga lån till negativ ränta. Mer specifikt måste bankerna betala tillbaka mindre än vad de tog av ECB – en välkommen förbättring för bankernas lönsamhet och kreditflöde i Euro-området.

ECB och Fed i USA har även börjat köpa företagsobligationer under krisen. Tanken är att lätta den ekonomiska bördan för företag samtidigt som de tillhandahåller företag med likviditet. Till följd av detta har skuldutfärdandet av europeiska och amerikanska företag ökat signifikant.

Bank of England (BOE) utökade sitt obligationsköpandeprogram förra veckan. Ökningen med 100 miljarder pund skapar nya digitala pengar som kan användas för att underlätta de utmaningar som den brittiska kreditmarknaden står inför.

Kvantitativa lättnader ses nu som ett vanligt policyverktyg i centralbankernas verktygslåda. För inte så länge sedan (under finanskrisen 2008-2009) introducerade Ben Bernanke konceptet för första gången medan han var ordförande för Fed, och tog till följd av detta emot mycket kritik från ekonomer angående de bieffekter som kvantitativa lättnader leder till.

När COVID-19-pandemin satte igång var kvantitativa lättnader en av de första åtgärder som de flesta centralbankerna genomförde, exempelvis ECB, Fed, BOE, Reserve Bank of Australia (RBA) och Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) för att nämna ett par.

Lärdomen här är att centralbankernas aktivitet ökar i synlighet under ekonomiska kriser, medan de ofta inte märks av alls när ekonomin presterar som vanligt. Inga centralbanker gillar det som just nu händer med det finansiella systemet – men hur de alla har samarbetat för att möta denna kris säger en hel del om hur allvarlig den har varit.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto