Home > Hur det amerikanska valet kan påverka finansiella marknader

Hur det amerikanska valet kan påverka finansiella marknader

Det är nu mindre än fyra månader till det amerikanska presidentvalet, och finansiella marknader har börjat förbereda sig på resultatet. Ju närmare vi kommer valdagen desto mer lyssnar marknaden på ledtrådar om vem som kommer att styra Vita huset under de kommande fyra åren.

Hittills ser vi två populära val på marknaden – att gå långt på aktiemarknaden och kort på USD. Hur kommer valet påverka dessa val?

Ser vi mer lågrisk framöver?

Coronavirus-krisen har avslöjat hur långt regeringar är villiga att gå när det kommer till att hitta rätt verktyg för att stoppa den ekonomiska påverkan. Å ena sidan har penningpolitiska beslutsfattare överflödat marknaden med likvida medel, hållit räntorna låga och många regioner har valt att till och med ha negativa räntor. Avkastning från fixerade intäkter föll till följd av detta, vilket ledde investerare till aktiemarknaden.

Å andra sidan har vi sett finansiellt stöd från centralbankerna. Bara i USA har amerikanerna fått 600 dollar i veckan för att hjälpa dem att hantera krisen.

Stora delar av denna likviditet gick till aktiemarknaden. Istället för att spenderas i ekonomin gick därmed pengarna till aktier, vilket innebar att en helt ny form av investerare var villiga att ta risker på extremt höga aktiemarknadsvärderingar.

Men nu har det finansiella stödet upphört. Risken är att lågriskinvesteringar blir på modet om kongressen inte lyckas hitta en kompromiss för mer finansiellt stöd. Finansiell lättnad behövs, och de finansiella marknaderna rör sig inte så mycket, framförallt med tanke på att det är ett valår.

Allt mer pekar mot att handelsavtalet mellan USA och Kina ledde till konsekvenser för FX-marknaden. Under en tid då dollarn gick ned mot samtida valutor finns det allt mer bevis som pekar mot att Kina köpte guld som var betecknat i USD för att dämpa effekten av en svag dollar.

Om Trump vinner igen lär relationen mellan USA och Kina fortsätta att vara spända. De finansiella marknaderna har hittills lärt sig att hantera osäkerheten som råder kring Trumps administration, men kommer de klara det i fyra år till?

Om Biden vinner är chansen att den nya administrationen kommer förändra mycket av det som Trumps administration röstade igenom. Marknaden kan justera sig proaktivt och stiga.

Som vanligt är pandemin även något vi inte kan bortse ifrån. Utvecklingar här kommer påverka marknaderna ännu mer än det kommande amerikanska presidentvalet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto