Home > Hur europeiska åtgärder lugnade ned marknaderna

Hur europeiska åtgärder lugnade ned marknaderna

Sedan starten av coronavirus-krisen har centralbanker och regeringar över hela världen tagit fram olika lösningar för att bekämpa samma problem – hög arbetslöshet, stora underskott och ekonomisk osäkerhet. Till skillnad från hur det såg ut under finanskrisen 2008-2009 har EU stått för marknadsstabilitet.

Det var inte bara den europeiska centralbanken (ECB) utan även EU-kommissionen som agerade med bestämdhet och aldrig tidigare skådad snabbhet när de levererade ett tydligt budskap av förtroende till finansiella marknader.

ECB verkar vara här för att stänga spridningarna trots allt

En av de saker som gör att Christine Lagarde, ordförande på ECB, hamnar i historieböckerna var hennes kommentarer om att ECB inte är här för att stänga spridningar. När denna kommentar sades, innan COVID-19, tog marknaderna det som en brist på erfarenhet och ett fruktansvärt budskap att skicka till finansiella marknader.

Oavsett vad ECB gjorde för att skyffla detta under mattan innebar det en euro som störtdök och EURUSD föll under 1,08 vid en tidpunkt. Men, det som följde innebar att Lagarde fick rätt, och hon är nu högst upp på den lista över de mest proaktiva centralbankscheferna under pandemin.

ECB lanserade PEPP (ett tillgångsköpsprogram för att lindra den pandemirelaterade lågkonjunkturen) samtidigt som kommissionen lanserade återhämtningsfonden – sammantaget översteg kapitalet 1,3 biljoner euro, en enastående summa.

Ingen trodde att detta var möjligt på så kort tid, framförallt inte i Europa vars ledare är kända för sina långa beslutsfattandeprocesser.

Resultatet? Spridningarna blev snävare, vilket förbättrade förhållandena för utlåning i EU.

Vad som är ännu mer imponerade är hur aggressiva ECB:s lättnader har varit. Detta är en centralbank som har hållit sin inlåningsfacilitet (en av de tre räntorna de sätter var sjätte vecka) i negativa territorier i flera år nu. Ändå kunde de hitta resurser för att ytterligare lätta de penningpolitiska villkoren under pandemin.

Faktum är att den europeiska centralbankens balansräkning har ökat mer än Fed:s balansräkning under coronavirus-pandemin.

Resultatet? Marknaderna tolkade detta som tecken på förtroende från Europa, vilket fick euron att stiga över hela valutamarknaden, samtidigt som spridningarna sjönk avsevärt.

En bit av pusslet är dock ännu inte lagt, åtminstone för valutahandlare. Då ECB har gjort starkare lättnader än Fed kan man undra varför euron stiger och inte tvärtom?

Detta kan bero på det amerikanska presidentvalet i november. Fram till dess kommer euron gynnas av investerarnas tillit.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.