Home > Hur hanterar investerare volatilitet på aktiemarknaden?

Hur hanterar investerare volatilitet på aktiemarknaden?

Det finns olika slags investerare. Privata investerare köper oftast aktier för att tjäna på en prisökning på kortast möjliga tid. Ofta köper de billiga aktier då det finns ett antagande om att billigare aktier har mer utrymme att växa än dyrare aktier.

Detta antagande drivs även av att det är omöjligt för många investerare att aktivt delta i aktiemarknaden på aktier med högre priser av den enkla anledningen att de inte har råd med det. Detta förändrades dock nyligen i och med fraktionerade investeringar och dess ökade popularitet.

Ett annat sätt är att helt enkelt köpa ett index, antingen direkt eller i form av en ETF (Exchange Traded Fund) som följer hur index presterar. Detta är ett sätt att få mer erfarenhet av aktiemarknaden, men är det den bästa metoden?

Köp stängningen, sälj öppningen

Det finns olika strategier när man köper och säljer index. Den klassiska strategin är att man köper och sen håller i sina tillgångar. Genom att göra det går investeraren miste om fördelarna med att få och investera potentiell avkastning. Med andra ord är möjlighetskostnaden högre, och indexet bör prestera tillräckligt bra för att täcka upp de implicita kostnaderna att inte få tillgång till avkastning.

Av denna anledning tenderar investerare att köpa och hålla individuella aktier och inte nödvändigtvis ett index. Dock har olika strategier potentialen att ge bättre avkastning. Exempelvis kan man köpa stängningen och sälja öppningen (i princip att man köper och säljer på terminsmarknaden eller marknaden efter stängning) och då ha tjänat nästan 700% under de senaste tre årtiondena. Det finns även den motsatta strategin där man köper öppningen och säljer stängningen på S&P500, men under samma tidsram hade detta lett till att man förlorat 7%. Detta innebär att nästan alla stora ökningar äger rum efter stängning.

På ett sätt är detta helt normalt. Många företag rapporterar sina kvartalsenliga intäkter efter att marknaden stänger, och reaktionen är starkare än vanligt på grund av tunn likviditet. Detta är en anledning till varför ökningar efter stängning nu är större än vanlig handelsaktivitet.

Detta är bara ett exempel från S&P500, ett av de mest populära aktieindexen, som visar hur olika strategier leder till motsatta resultat. Det visar även komplexiteten i finansmarknaderna och hur investerare kan tjäna på att agera på ett lite annorlunda sätt än majoriteten.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto