Home > Hur man kan tolka förra månadens ISM Non-Manufacturing-data

Hur man kan tolka förra månadens ISM Non-Manufacturing-data

ISM, The Institute for Supply Management, släppte igår sin Non-Manufacturing-rapport, med andra ord information om tjänstesektorn, vilket sker efter att de släppte siffrorna för tillverkning förra måndagen. Indexet steg till 45,4, vilket slår både april månads 41,8 och prognosen för denna månad, som var 44,2.

Indexet, vilket utgår från enkäter med företagsledare i tjänstesektorn i USA, ligger fortfarande i ett sammandragande läge (under 50), trots den ökning vi sett denna månad.

Fokus på sysselsättning

ISM-indexet är motsvarigheten av Markit PMI som räknas ut och släpps varje månad för de flesta utvecklade länderna och U-länder. Värden under 50 indikerar att en sektor är under sammandragning, medan värden över 50 visar att sektorn expanderar.

Dessa siffror är specifikt viktiga för investerare om de hänvisar till en dominant sektor som en procentandel av GDP. Datan erbjuder även insikter om andra ekonomiska rapporter som är viktigt för monetära beslutsfattare, exempelvis information om sysselsättning.

I detta fall har tjänstesektorn en viktig roll för GDP i USA. Även sysselsättning är viktigt för investerare då ISM Non-Manufacturing-data släpps endast två dagar innan den viktiga månatliga rapporten NFP (Non-Farm Payrolls) och rapporten om arbetslöshetsfrekvens.

Under osäkra tider, som nu under coronavirus-krisen, vill alla veta om botten redan är nådd, åtminstone när det kommer till negativ ekonomisk data. Om den är nådd, har då affärscykeln vänt? Denna fråga ställs eftersom sysselsättning är en eftersläpande indikator som kan peka mot en potentiell återhämtning, och kan innebära att det värsta är över, åtminstone när det kommer till marknadens svängningar.

Med detta i åtanke steg sysselsättningskomponenten från 30 i april till 31,8 i maj, vilket är en blygsam men positiv förbättring.

Om man sammanför detta med den sysselsättningsdata som visades upp av tillverkningssektorn på måndagen, vilken visade 32,1 i maj jämfört med 27,5 i april, så ser vi en positiv trend som märks av i båda sektorerna.

Detta tillsammans med faktumet att ADP-datan även visar på en positiv utveckling är sannolikheten stor att NFP-rapporten på fredag även den kommer visa på förbättringar jämfört med april. Under normala ekonomiska förhållanden hade en sådan analys haft en större inverkan på investerare, med tanke på hur algoritmer tolkar prognoser jämfört med faktisk data.

Denna gång ser det dock lite annorlunda ut eftersom negativ data redan har tagits i åtanke. Även tecken på förbättringar räcker inte för att skapa en stark reaktion från marknaden. För att verkligen överraska marknadsdeltagare måste NFP-rapporten överstiga de positiva tecken som visats upp från ISM-rapporterna denna vecka.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto