Home > Hushållsinkomst i Storbritannien drabbas hårt av coronaviruset

Hushållsinkomst i Storbritannien drabbas hårt av coronaviruset

COVID-19 leder till förödande konsekvenser för ekonomin världen över då både utvecklade ekonomier, gränsekonomier och tillväxtekonomier drabbas. 

En ny studie av Institute for Fiscal Studies i Storbritannien visar en skarp nedgång i sysselsättning och inkomst sedan pandemin satte igång.

Under krisen har den fattigaste femtedelen av alla hushåll sett hur deras medianintäkter har fallit med 15% mellan januari och maj 2020, vilket är mer än den sänkning på 8% man ser för andra segment.

Inga tecken på återhämtning i maj

I april såg vi en abrupt nedgång i intäkter och sysselsättning, och förhoppningen var att maj skulle visa förbättringar i dessa områden. Men, nedgången har fortsatt och antalet jobb på marknaden var 4% färre jämfört med i april, vilket sätter press på hushållens inkomst.

Då den fattigaste femtedelen har drabbats hårdast finns det en stigande trend med uteblivna betalningar i maj. I datan ser vi att allt färre hushåll betalar sina bolån, hyra och kommunalskatt med 14%, 11% och 9% respektive. Detta antyder att hushållen har svårt att få det att gå runt allt medan krisen fortsätter, och den ekonomiska prognosen har inte förändrats åt det bättre.

Framöver ligger det största problemet i arbetsmarknaden och ekonomins oförmåga att skapa tillräckligt många jobb i det nya normala, jämfört med de som gått förlorade. Som jämförelse ökade sysselsättningen och inkomstfördelningen i Storbritannien under 2007-2008 och 2018-2019, men de största positiva siffrorna sågs nära botten för hushåll runt den officiella fattigdomsgränsen. Med andra ord de som drabbas hårdast av den nuvarande krisen.

På grund av osäkerheten angående Brexit är den situation som den brittiska ekonomin nu står inför betydligt svårare än annars. Valutamarknaden är den första marknaden som återspeglar investerares osäkerhet då det brittiska pundet just nu är en av de svagaste valutorna i utvecklade ekonomier.

Bank of England har ett tufft jobb framför sig då de både försöker tillhandahålla företag med likviditet för att undvika konkurser, och att förhindra fler förlorade jobb. Från ett penningpolitiskt perspektiv påverkar de beslut som tas av centralbanker inte bara inflationen utan även sysselsättningen, och till följd av det hushållens inkomst.

COVID-19 har satt käpparna i hjulen för globaliseringen. Länderna tvingas hantera den ekonomiska krisen på egen hand, och Brexit-beslutet från 2016 har satt Storbritannien i en ännu svårare sits under dessa tider.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto