Home > Hushållskonsumtion – nyckeln till en väg ut ur Europas lågkonjunktur

Hushållskonsumtion – nyckeln till en väg ut ur Europas lågkonjunktur

Ett populärt ämne bland ekonomier och investerare är att prata om när allt ska bli normalt igen. Mer specifikt, hur lång tid kommer denna lågkonjunktur påverka den globala ekonomin?

Om vi tar en titt på hur europeiska konsumenter väljer att hantera sina besparingar är svaret att folk just nu konsumerar mindre. Rädslan och osäkerheten om framtiden är starkare än incitament att gå ut och spendera.

Stor ökning av europeiskt sparande

I Europa ser vi nu att allt fler börjar spara pengar. Tyskland är just nu det enda undantaget då andra europeiska länder ser hur bankinsättningar just nu är större än det långsiktiga snittet, vilket kan vara dåliga nyheter om man hoppas på en snabb ekonomisk återhämtning.

En intressant sak är att konsumtion och export historiskt sett tenderar att leda Europa ut ur lågkonjunkturer.

En ny studie från McKinsey visade att hushållskonsumtionen under det första året efter de tre senaste lågkonjunkturerna i Europa (1974, 1992, 2008) hoppade till 2,5% som del av GDP, vilket bidrog till nästan 5% av den slutgiltiga GDP-siffran för året.

Med tanke på bankinsättningsdatan ovan är konsumenterna inte riktigt där ännu. Dessutom gör inte bara hushållen insättningar, de köper även utrikesskulder!

Italien exempelvis sålde 22,3 miljarder EUR i inflationskopplade obligationer till inhemska sparare och investerare i maj. Över hälften av denna summa (14 miljarder EUR) köptes av den italienska detaljhandeln.

Innan man tolkar dessa siffror som för höga eller för låga bör man ha i åtanke att italienska hushåll har finansiella tillgångar på totalt 4,4 biljoner EUR. Endast sex procent av dessa tillgångar är i obligationer, medan resten är i aktier och insättningar.

Om vi extrapolerar siffrorna till andra europeiska länder ser vi den potentiella påverkan av hushållskonsumtionen på europeisk ekonomisk återhämtning. Med andra ord finns pengarna där, men de spenderas inte i ekonomin. Istället bestämmer sig folk för att spara sina pengar eller att köpa fixerade produkter för att skydda dem från framtida inflation.

Detta leder till det som centralbankerna är mest rädda för – det räcker inte att skapa mer pengar då ingen spenderar dem. Spenderandet kan inte öka om det inte finns någon tro på ekonomisk återhämtning.

Därför bör investerare hålla ett öga öppet på potentiella förändringar i konsumentbeteende. Om hushållskonsumtionen börjar öka kan det likt historien leda till att Europa tar sig ur lågkonjunkturen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto