Home > Hyfsat Italien, Irland negativt efter EBA:s stresstester.

Hyfsat Italien, Irland negativt efter EBA:s stresstester.

Italienska banker klarade sig hyfsat i EBA:s stresstester undantaget Monte dei Paschi. Irländska banker överraskade på nedsidan samtidigt som den tyska storbanken Deutsche Banks utfall visade på vissa utmaningar. Franska BNP Paribas var en viss positiv överraskning.

Den bilden framkommer i analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av efter fredagskvällens stresstester.

Italienska och tyska banker var i fokus inför testet, konstaterar Goldman Sachs. Testet pekade som väntat ut Monte dei Paschi som den svagaste europeiska banken, men för övrigt såg den italienska banksektorn ut att vara i hyfsat skick.

”Marknadsoron före stresstesterna var framför allt fokuserat mot möjliga problem som skulle uppkomma inom italiensk banksektor. Däremot pekar stresstesterna på svaghet annorstädes (särskilt Irland) medan resultaten för italienska banker (förutom Monte dei Paschi) överlag var solida i stresstestet. Det tror vi skiljer sig från förväntningarna på marknaden”, skriver Goldman Sachs som framhäver en hög andel nödlidna lån i förhållande till kapital hos italienska banker.

Goldman Sachs pekar även på att stresstesterna, i linje med investmentbankens förväntningar, visat på ett behov för globala systemviktiga institut som Deutsche Bank, Barclays och Société Générale att bygga ytterligare kapital.

Credit Suisse anser att Deutsche Banks stresstestresultat visade på vissa utmaningar men att bankledningens utlåtande efteråt var positivt. Credit Suisse framhåller bland annat att leverage-ration för såväl Deutsche Bank som Commerzbank föll ned till omkring kritiska 3 procent i det negativa scenariot.

Näst efter Monte dei Paschi var irländska AIB svagast presterande bank i det negativa scenariot med en kärnprimärkapitalrelation som föll ned till 4,3 procent vid utgången av 2018 och för Bank of Ireland 6,1 procent.

”Det rankar dem som bank 50 respektive 48 av de 51 testade bankerna”, skriver Credit Suisse som kallar detta ”mindre stödjande resultat” då dels lägsta Pelare 1-kravet är 4,5 procent samt då 7 procent är en nivå som kan trigga konvertering av så kallade ”coco”-obligationer.

Bland franska banker lyfter Credit Suisse fram Credit Agricole som bättre presterande samt Société Générale som relativt svagare presterande. KBW skriver att BNP Paribas uppvisade en bra motståndskraft inom Benelux-regionen.

Även RBC kallar BNP:s resultat för ”solitt”, samt ser stresstesterna som en icke-händelse för de flesta europeiska bankerna. RBC räknar samtidigt med viss lättnad för Deutsche Bank då ett ännu värre utfall kunde befaras. Kring de italienska bankerna skriver RBC att Intesa Sanpaolo uppvisade stark motståndskraft samt även kan komma att stödjas av den privata räddningslösningen för Monte dei Paschi.

”Intesas kärnprimärkapitalrelation i det negativa scenariot höll sig på tvåsiffrigt vid utgången av 2018. Den sammantagna negativa påverkan om 2,26 procentenheter är jämförbart med hur svenska banker påverkas i det negativa scenariot”, skriver RBC.

Morgan Stanley skriver i en kommentar att stresstesterna tvingade fram en lösning för Monte dei Paschis problem, något som i slutändan kommer vara positivt.

”Men då låga räntor kommer att fortsätta inverka på europeiska bankers lönsamhet och det slutgiltiga utfallet i Monte dei Paschis räddningsprogram är okänt till och med oktober så väntar vi oss fortsatt volatilitet på kort sikt”, skriver Morgan Stanley.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto