Home > IEA höjer prognosen för tillväxt.

IEA höjer prognosen för tillväxt.

Internationella energimyndigheten, IEA, höjer sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja för prognosperioden.

Samtidigt väntas processen mot balans på marknaderna skyndas på efter Opec-uppgörelserna, och underskott kan nås under första halvåret 2017 om avtalen implementeras som tänkt. De kommande veckorna blir därför högintressanta.

Det framgår av IEA:s månadsrapport för december som publicerades på tisdagen.

IEA räknar med att efterfrågan uppgår till 96,29 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (96,30 i november) och 97,61 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (97,51).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,37 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,32 miljoner fat per dag 2017. Det är uppreviderat med 0,12 respektive uppreviderat med 0,11 miljoner fat per dag från föregående prognos.

IEA spår vidare att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 56,8 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (56,7) och 57,0 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (57,2).

Det globala utbudet steg i november till rekordhöga 98,2 miljoner fat per dag, då nedgången utanför Opec mer än väl kompenserades av högre Opec-produktion.

Opecs utbud ökade med 300.000 fat per dag till rekordhöga 34,2 miljoner fat per dag i november. Saudiarabien har ökat sin produktion med 100.000 fat per dag till 10,63 miljoner fat, men ökningar syns även hos Angola, Nigeria och Irak. Kuwait har minskat sin produktion något.

Det innebär en total uppgång med 1,4 miljoner fat per dag från november 2015.

Det globala utbudet steg 0,8 miljoner fat per dag till 97,8 miljoner fat per dag efter ökat utbud inom såväl utanför Opec.

IEA konstaterade att Opec har kommit överens om att minska produktionen med 1,2 miljoner fat per dag från januari 2017, och även säkrat en produktionsminskning på 558.000 fat per dag från länder utanför Opec. Oljepriset har stigit betydligt i spåren av dessa beslut.

IEA skriver att det varit ett dramatiskt år som avslutades med den första Opec-neddragningen sedan 2008 och den första uppgörelsen som inkluderar icke Opec-länder sedan 2001, vilket markerar en betydande väg bort från den policy av att vinna marknadsandelar som varit gällande de senaste två åren.

Opecs neddragning på 1,2 miljoner fat matchar nästan den avsiktliga produktionsökningen på 1,3 miljoner fat under de tolv månaderna fram till oktober 2016, den månad som är bas för de beslutade neddragningarna, medan länderna utanför Opec har sett sin produktion falla med cirka 900.000 fat per dag under samma tidsperiod.

Innan produktionsneddragningarna så väntade IEA att marknaden skulle rebalanseras till slutet av 2017, men Opec, Ryssland och andra producenter förefaller att skynda på den processen.

Om Opec snabbt och till fullo håller fast vid sitt produktionsmål, som bedöms ligga på 32,7 miljoner fat per dag, och icke Opec-länder levererar utlovade sänkningar på 558.000 fat per dag, så kommer marknaden troligen att gå in i ett underskott på 600.000 fat per dag under första halvan av 2017.

”Detta är inte en prognos från IEA, utan ett antagande baserat på siffrorna i Opec-uppgörelsen från den 30 november, och som därefter förstärkts av producenter utanför Opec”, skriver IEA.

Bortom första halvan 2017 är analysen mer komplicerad, då de föreslagna minskningarna bara gäller för sex månader och ska ses över vid nästa Opec-möte i slutet av maj. Detta kan ses som rimligt givet den underliggande osäkerheten på marknaden och för den globala ekonomin, men också en varning om att den återhållna produktionen kanske inte kommer att förlängas.

Priskurvan återspeglar detta med en kraftig uppgång i kortsiktiga priser men relativt små rörelser längre fram. Opec tycks även signalera att högkostnadsproducenter inte ska ta detta som intäkt som fritt fram för högre produktion, och att de ska tänka efter med riskerna om de sanktionerar nya investeringar.

Uppenbarligen kommer de kommande veckorna att bli avgörande för att se om produktionsneddragningarna verkligen implementeras och om uppgången i oljepriset blir uthålligt. Kontrakts- och logistikskäl kan göra att det tar lite tid innan neddragningarna faller på plats, och IEA kommer att avvakta innan de gör en ny bedömning av marknadsutsikterna.

”Framgång innebär en förstärkning av priserna och intäktsstabiliteten för producenterna efter två svåra år, misslyckande riskerar att starta ett fjärde år av lageruppbyggnad och sannolik återgång till lägre priser”, skriver IEA.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto