Home > IEA sänker prognos för global efterfrågan på olja

IEA sänker prognos för global efterfrågan på olja

Internationella energimyndigheten, IEA, sänker sin prognos för den globala efterfrågan på olja för 2013. Det framgår av IEA:s månadsrapport som publicerades på onsdagen.

IEA räknar med att efterfrågan kommer att landa på 90,56 miljoner fat per dag i genomsnitt 2013. Vid prognosen i maj räknade organisationen med en efterfrågan på 90,64 miljoner fat per dag.

IEA konstaterar att bedömningen av tillväxten i efterfrågan mellan 2013 och 2012 i stort sett är densamma som i den förra rapporten

”Relativt slagiga makroekonomiska förhållanden väntas lägga ett lock på tillväxten 2013, där absoluta nedgångar fortfarande väntas runt om i hela OECD”, skriver IEA.

För 2012 bedömer IEA att den globala efterfrågan uppgick till i genomsnitt 89,77 miljoner fat per dag, prognosen i maj låg på 89,85 miljoner.

Vidare spår IEA att utbudet från länderna utanför Opec kommer att landa på i genomsnitt 54,5 miljoner fat per dag under helåret 2013, i linje med prognosen i maj.

Sommarunderhåll på oljeplattformar i Nordsjön väntas få större påverkan på utbudet än vanligt, enligt IEA. Underhållen väntas bli mer omfattande än vad de brukar vara, vilket bedöms få en viss påverkan på det globala utbudet 2013.

”Säsongsmässigt underhåll väntas minska Nordsjö-produktionen med 330.000 fat per dag mellan juni till september, men nedgången kan bli djupare: åldrande Nordsjö-fält får det allt svårare att komma tillbaka från underhållsperioder”, skriver IEA.

2012 bedöms utbudet exklusive Opec ha uppgått till 53,4 miljoner fat per dag, samma bedömning som i maj.

IEA konstaterar att det globala utbudet sjönk med 90.000 fat per dag till 91,2 miljoner fat per dag i maj.

Efterfrågan på Opec-olja bedöms uppgå till 29,5 miljoner fat per dag under 2013, ned från 29,59 i majprognosen.

Inom Opec uppgick produktionen i snitt till 30,89 miljoner fat per dag i maj, motsvarande en uppgång med cirka 135.000 fat per dag från i april. Ökat utbud noterades framför allt i Saudiarabien, men även i bland annat Iran och Kuwait. Däremot visade Irak, Libyen och Nigeria nedgångar, ”där aktiviteten bland terrorister och milismän fortsätter att underminera produktionsnivåerna”.

Industrioljelagren i OECD steg med 17,7 miljoner fat under månaden fram till slutet av april till 2.680 miljoner fat, betydligt högre än det femåriga genomsnittet för månaden. Preliminära data pekar mot en uppgång med 16,4 miljoner fat i maj.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto