Home > IEA ser ökad efterfrågan, men oro för långsammare rebalansering.

IEA ser ökad efterfrågan, men oro för långsammare rebalansering.

Internationella energimyndigheten, IEA, höjer sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja i år, samtidigt som utbudet har ökat i juni. Flera faktorer har skapat oro för långsammare rebalansering av marknaden.

Det framgår av IEA:s månadsrapport för juli som publicerades på torsdagen.

IEA räknar med att efterfrågan uppgår till 97,96 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (97,84 i juni) och 99,37 miljoner fat per dag i genomsnitt 2018 (99,27).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,41 miljoner fat per dag 2017 och stiga med 1,41 miljoner fat per dag 2018. Det är uppreviderat med 0,13 respektive nedreviderat med 0,02 miljoner fat per dag från föregående prognos.

IEA spår vidare att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 58,1 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (58,3) och 59,5 miljoner fat per dag i genomsnitt 2018 (59,7).

Opecs ökade utbudet till 32,60 miljoner fat per dag i juni, från 32,26 miljoner fat i februari. Libyen och Nigeria (som båda är undantagna från uppgörelsen om produktionsminskning) har ökat sin produktion liksom Saudiarabien och (i mindre grad) Angola.

Det globala utbudet ökade med 720.000 fat per dag till 97,46 miljoner fat per dag i juni då producenterna öppnade kranarna. Det är 1,2 miljoner fat per dag mer än motsvarande månad föregående år.

IEA konstaterar att investerarna gått igenom en period av avtagande förtroende där priserna sjunkit till nivåer som inte setts sedan november. En generell uppfattning är att rebalanseringen av oljemarknaden tar för lång tid, och där en del kräver ytterligare åtgärder från producenterna för att skynda på processen.

Dels har Libyen och Nigeria ökat sin produktion med mer än 700.000 fat per dag, vilket dämpar effekten av den avtalade produktionsminskningen om 1,2 miljoner fat per dag. Dels har efterlevnaden av produktionsavtalet minskat till 78 procent i juni från 95 procent i maj. Medan Saudiarabien fortsätter att leva upp till löftet om minskning så har flera andra länder ännu inte fullföljt sina åtaganden.

”Men avtalet löper till mars 2018 och framgången ska bedömdas utifrån hela perioden och inte en månad”, skriver IEA.

Det återstår att se om Opec kommer att göra justeringar i avtalet och det är även värt att notera att efterlevnaden bland länderna utanför Opec stigit till 82 procent.

Sjunkande priser kan även dämpa uppgången i skifferutvinning i USA, där en del företagsledare uppgett att ett oljepris på runt 50 dollar per fat behövs för att bibehålla produktionstillväxten.

Samtidigt har efterfrågetillväxten ökat under andra kvartalet, men det är för tidigt att avgöra om detta kan vara inledningen på en rebalansering av marknaden under året.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto