Home > IMF anser att G20 måste ”dra i alla nödvändiga spakar” för tillväxt.

IMF anser att G20 måste ”dra i alla nödvändiga spakar” för tillväxt.

Utsikterna för den globala tillväxten är fortsatt dämpade och den senaste tidens data pekar mot en än mer blygsam tillväxttakt i år. För att uthålligt förbättra utvecklingen krävs mer kraftfulla, omfattande och välkommunicerade policyåtgärder inklusive ökat samarbete om den globala policyagendan.

Det skriver Internationella valutafonden (IMF) i en rapport inför G20-mötet i Hangzhou den 4-5 september.

IMF skriver att trots rekordlåga räntor fortsätter investeringarna att vara en besvikelse, vilket speglar efterfrågeförhållanden, hög skuldsättning i företagssektorn och svaga balansräkningar i finanssektorn i många länder.

”Svaga investeringar dämpar ytterligare den potentiella tillväxten, som redan är låg beroende på dystra produktivitetstrender och demografiska faktorer”, skriver IMF.

De svaga utsikterna kan ytterligare minska incitamenten att investera och bromsa handeln, vilket ytterligare dämpar efterfrågan och begränsar utrymmet för produktivitetstillväxt framöver. En mycket svag inkomsttillväxt ökar samtidigt oron för globaliseringen och försämrar det politiska klimatet för reformer.

”Denna utveckling hotar att öppna en ytterligare negativ dynamik, där politiska åtgärder misslyckas att leverera de strukturreformer som krävs för att lyfta tillväxten och i stället blir inåtvända angrepp mot frihandeln”, skriver IMF.

Enligt Valutafonden väger riskbalansen mot de dämpade utsikterna fortsatt över mot nedsidan. Potentiella hot är stagnerade reformer och utdragen låg inflation som ytterligare dämpar inflationsutsikterna, höjer realräntorna och därmed minskar investeringsincitamenten. Vidare kan Kinas övergång mot mer en balanserad tillväxtbana möta svårigheter, som kan leda till spridningseffekter.

Ytterligare orosfaktorer är geopolitiska risker, och osäkerhet om stegen efter Brexit fortsätter att hota utsikterna, i synnerhet i Europa där också de finansiella institutionerna möter flera utmaningar.

IMF konstaterar att med tanke på de många sammankopplade faktorer som hämmar tillväxten måste beslutsfattarna ”dra i alla nödvändiga spakar”. Samtidigt är det viktigt att förklara för allmänheten fördelarna med beslutsamma åtgärder, och vid behov erbjuda stöd till dem som missgynnas oproportionerligt av anpassningen.

IMF vill se reformer som kan lyfta tillväxten. Behoven varierar i olika länder, men sammantaget ligger G20-länderna efter löftet att lyfta BNP med ytterligare 2 procent till 2018.

”Ytterligare framsteg är brådskande; som minimum bör länderna sträva mot en snabb implementering av annonserade åtgärder, men i flera fall behövs ytterligare ansträngningar. Dessa skulle bli mest effektiva om de prioriteras runt varje lands reformgap, utvecklingsnivå och cykliska läge”, skriver IMF.

Vidare behövs åtgärder på kort sikt som stödja reformer och begränsa risker. Där efterfrågan är svag kan finans- och penningpolitik stödja tillväxten på kort sikt och samtidigt accelerera positiva effekter av strukturreformer.

IMF konstaterar att med tanke på att räntorna nära eller vid den nedre gränsen måste finanspolitiken spela en mer vital roll, inklusive genom ytterligare offentliga investeringar där det finns utrymme, en mer effektiv skatt/förmånsstruktur och genom att hantera skuldöverhäng och balansräkningsproblem i privat sektor.

”Såväl finans- som penningpolitiken blir mer effektiv när de verkar i sammanhängande ramverk som förankrar inflationsförväntningarna och säkrar finansiell uthållighet, och därmed breddar utrymmet för kontracykliska åtgärder vid behov”, skriver IMF.

Fonden vill också se koordinerade åtgärder för att skapa utrymme för tillväxt och anpassning.

”G20-ledarna bör ta tillfället i akt för att förklara hur de rätta åtgärderna kan lyfta tillväxten, säkra att den fördelas brett och hjälper dem som behöver anpassa sig till den förändrade globala ekonomin”, skriver IMF.

På nationell nivå är de bästa åtgärderna inriktade mot ökad utbildning och flyttbarhet. Globalt krävs åtgärder som stöder ökad handelsintegration, minskar externa obalanser och åtgärder för att hantera spridningsrisker.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto