Home > IMF förutser fortsatt en gradvis återhämtning, men…

IMF förutser fortsatt en gradvis återhämtning, men…

Det sade hon på måndagskvällen, enligt ett förskrivet anförande.

”Den här gången behöver vi en uthållig återhämtning, inte en studs. Om den hör gången ska bli annorlunda behöver vi säkerhet, inte osäkerhet. Vibehöver
beslutsfattare som är riktiga åtgärdsskapare, vi behöver leverans”, sade Christine Lagarde.

Hon sade att de senaste policyinitiativen från de stora centralbankerna, ECB, Federal Reserve och Bank of Japan, som ”viktiga signaler i rätt riktning”, men hon varnade också samtidigt för att den globala ekonomin ännu full av risker och osäkerhet som tynger tillväxten.

”IMF förutser fortsatt en gradvis återhämtning, men den globala tillväxten blir troligen lite svagare än vi trodde i juli”, sade IMF-chefen.

I prognosuppdateringen i juli förutsåg IMF en global BNP-tillväxt på 3,5 procent i år följt av 3,9 procent 2013.

Christine Lagarde sade att Europa fortsatt står i krisens centrum, och hon uppmanar de europeiska politikerna att leverera sina på åtaganden genom att etablera en gemensam banktillsynsmyndighet och ge möjlighet för direkt rekapitalisering av banker. Andra åtgärder som kräver leverans är
implementeringen av den europeiska brandväggen, särskilt den permanenta stödfonden ESM, de överenskomna planerna för en fiskal union och på ländernivå behövs nödvändiga reformer för tillväxt, jobb och konkurrenskraft.

Även USA är en stor riskfaktor för den globala ekonomin, där ”nuvarande lagar implicerar en dramatisk åtstramning av underskottet med 4 procent av BNP nästa år”. Ett misslyckande med att nå överenskommelser som höjer skuldtaket är också en riskfaktor, och Christine Lagarde krävde åtgärder för att förhindra att USA-ekonomin faller utför det så kallade ”fiskala stupet”.

IMF-chefen konstaterade vidare att de stora tillväxtekonomierna, som har lett återhämtningen i den globala ekonomin efter finanskrisen, nu bromsar in. Hon uppmanar dessa länder att fokusera på att motverka bräckligheter, oavsett om de är inhemska eller externa.

Christine Lagarde sade också att IMF gör goda framsteg i arbetet med att uppnå ”den mest signifikanta ledningsförändringen i IMF:s historia. Målsättningen är att reformerna, som är ämnade att ge tillväxt- och utvecklingsländer ökat inflytande i valutafonden, ska kunna antas ”om inte i oktober men så snart som möjligt efteråt”.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto