Home > IMF: klart med resursförstärkning på över 430 mdr usd

IMF: klart med resursförstärkning på över 430 mdr usd

STOCKHOLM (Direkt) Det är nu klart att Internationella valutafondens, IMF, utlåningskapacitet ökar efter att olika länder åtagit sig att öka fondens resurser med över 430 miljarder dollar.

Resurserna ska dock vara tillgängliga för hela IMF:s medlemskap, de ska ”inte öronmärkas för någon särskild region”.

Det framgår av ett uttalande efter ett gemensamt möte med IMF:s styrgrupp IMFC och finansministrarna och centralbankscheferna i G20-gruppen.

”Dessa resurser ska kanaliseras genom bilaterala lån och överenskommelser om statspappersköp till IMF:s generella resurskonto. Om det blir nödvändigt att använda resurserna gäller adekvata riskminimeringsvillkor, konditionalitet och adekvat fördelning av bördorna bland kreditgivarna, i enlighet med beslut av IMF-styrelsen”, framgår det av uttalandet.

IMFC och G20 fastslår i uttalandet att de åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder föra att säkra den globala finansiella stabiliteten. Grupperna välkomnar euroområdets beslut att stärka den europeiska brandväggen som en del i bredare reformansträngningar, samt tillgängligheten till swaplinor mellan centralbankerna. Mot den bakgrunden kunde IMFC/G20 nå uppgörelsen om att stärka IMF-resurserna.

”Detta är resultatet av ett brett internationellt samarbete som inkluderar ett signifikant antal länder”, framgår det av uttalandet.

”Denna insats, tillsammans med de nationella och regionala strukturella, finanspolitiska och monetära åtgärderna som har satts på plats de senaste månaderna visar på åtagandet från det globala samfundet att säkra global finansiell stabilitet och sätta den globala ekonomiska återhämtningen på en säkrare bas”, skriver IMFC/G20.

IMF-chefen Christine Lagarde ”välkomnar varmt” medlemsländernas åtagande att öka IMF:s resurser med över 430 miljarder dollar, och hon konstaterar att utlåningskapaciteten därmed nästan fördubblas.

”Dessa resurser görs tillgängliga för krisprevention och lösning samt för att möta potentiella finansieringsbehov i alla IMF-medlemmar. De kommer bara att dras om de behövs, och om de dras kommer de att återbetala med ränta”, sade Christine Lagarde i ett skriftligt uttalande.

IMF-chefen framförde samtidigt sin tacksamhet till de länder som redan annonserat sina specifika bidrag. Listan på bidragsgivare som bidrar till att IMF-resurserna ökar inkluderar inga Bric-länder, men IMF-chefen uttryckte ändå tacksamhet mot Kina, Ryssland, Brasilien, Indien, Indonesien, Malaysia, Thailand och andra länder för att de har indikerat att de kommer att bidra.

Christine Lagarde sade att denna brett baserade respons på önskemålet om ytterligare resurser kommer att stärka den ekonomiska och finansiella stabiliteten, vilket ligger i alla medlemsländers intresse.

”Vi efterlyste åtgärder, och våra medlemmar agerade. Genom dessa djärva åtgärder har våra medlemmar återigen visat sitt starka åtagande att stå bakom IMF och säkra att (fonden) får nödvändiga resurser för att kunna göra sitt jobb. Jag är mycket uppmuntrad av denna ytterligare demonstration av starkt stöd för fonden, och jag ser fram emot ytterligare åtaganden från vårt bredare medlemskap”, sade Christine Lagarde.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.