Home > IMF pressar euroländer att lätta skuldbörda

IMF pressar euroländer att lätta skuldbörda

Det uppger källor med insyn till Wall Street Journal, enligt tidningens nätupplaga.

Den ökade pressen från IMF kommer enligt källorna efter att det blivit klart att Grekland inte kommer att klara målen i stödprogrammet som landet beviljades tidigare i år.

För fortsatt stöd till Grekland ställer IMF som krav att landets skuld måste komma ned till ”uthålliga” nivåer och det mest effektiva sättet att nå dit vore om de officiella långivarna skulle skriva av en del av Greklands skulder, vilket dock euroländerna motsätter sig. Euroländerna har hittills lånat ut 127 miljarder euro till Grekland.

Enligt källorna vill IMF att Greklands statsskuld ska vara nära 100 procent av BNP år 2020, vilket skulle vara klart lägre än de 120 procent av BNP som de internationella långivarna enades om i februari. Det nya målet återspeglar enligt WSJ oro för att det tidigare målet inte räcker för att Grekland ska kunna betala tillbaka sina skulder.

WSJ skriver att IMF ska ha lagt fram flera förslag för hur statsskulden skulle kunna komma närmare 100 procent av BNP till 2020, men enligt källorna ska dessa förslag ha mött hårt motstånd från euroländerna.

Det mildaste sättet att nå målet vore att göra ytterligare en sänkning av den ränta som Grekland betalar på stödlånen. Ett mer kontroversiellt förslag är att ECB och euroländernas regeringar skulle skriva ned värdet på sina innehav av grekiska statsobligationer med 30 procent, uppger en källa. En tredje idé är att euroländerna accepterar en haircut på sina bilaterala lån till Grekland. IMF själva ska inte acceptera några nedskrivningar av sina fordringar på Grekland.

En åtgärd som drastiskt skulle lätta på Greklands skuldbörda vore om den permanenta stödfonden ESM skulle åta sig att låna ut de runt 50 miljarder euro som Grekland behöver för att rekapitalisera sina banker. Detta skulle enligt en källa minska Greklands statsskuld med 15-20 procent av BNP.

Enligt en källa inväntar euroländerna vad Tysklands författningsdomstol har att säga om ESM:s förenlighet med Tysklands konstitution innan de fattar beslut i frågan.

Källor inom euroområdet uppger vidare för WSJ att Grekland måste trappa upp sina reformansträngningar för att kunna få ytterligare stöd från euroområdet.

”Vad som kommer att hända om detta är ytterligare ett fall med falska grekiska löften är att de existerande stöden kommer att stoppas och att Grekland kommer att finna sig stå utanför euroområdet”, sade en källa.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.