Home > IMF-prognos, PMI och svensk arbetslöshet i veckans makroagenda

IMF-prognos, PMI och svensk arbetslöshet i veckans makroagenda

Veckan som kommer är något av en mellanvecka med få tunga ekonomiska besked, ett är Internationella valutafondens (IMF) prognosuppdatering. På agendan finns också tyska ZEW-index, preliminära industri-PMI från en rad länder, World Economic Forums årsmöte i Davos och här hemma december månads arbetslöshet från SCB.

Måndagen inleddes med ett knippe kinesisk statistik, som BNP för fjärde kvartalet, detaljhandel och industriproduktion.

Siffrorna visade att Kinas BNP-tillväxt dämpades till 7,7 procent under fjärde kvartalet y/y, jämfört med 7,8 procent kvartalet före. För 2013 som helhet redovisades en tillväxt på 7,7 procent, samma som året före. Här låg förväntningarna på 7,6 procent.

Industriproduktionen ökade med 9,7 procent i december, marginellt lägre än förväntningarna på +9,8 procent, medan detaljhandeln ökade med väntade 13,6 procent.

Resten av dagen väntas dock bli ännu lite lugnare än måndagar vanligtvis är eftersom USA-marknaderna håller helgstängt för firande av Martin Luther King Day.

I morgon, tisdag, riktas blickarna på förmiddagen mot tyska ZEW-index, som mäter tyska institutionella investerares och analytikers bedömning av de ekonomiska utsikterna i Tyskland. I december blev de mer optimistiska om utsikterna och index steg till 62,0, den högsta nivån sedan april 2006, från 54,6 i november, och klart över förväntningarna på 55,0.

Förväntningarna inför januari-siffran ligger på en ytterligare uppgång till 64,0, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Klockan 15.30 offentliggör IMF sin uppdaterade version av World Economic Outlook. I sin senaste prognos, den 8 oktober, var budskapet att den globala tillväxten är svag, att den underliggande dynamiken förändras och att riskerna mot prognoserna fortsatt väger över mot nedsidan.

I oktoberrapporten justerade IMF ned sina globala tillväxtprognoser för både 2013 och 2014 – för i år med 0,2 procentenheter till 3,6 procent.

Nu har dock IMF-chefen Christine Lagarde nyligen indikerat att IMF ser lite ljusare på utsikterna och kommer att revidera upp sina tillväxtprognoser.

Tillväxten bedöms dock förbli lägre än potentialen på omkring 4 procent, enligt IMF-chefen, som i förra veckan också varnade världens centralbanker för att dra tillbaka de penningpolitiska stimulanserna alltför tidigt.

”Med inflation under många centralbankers mål ser vi en risk för deflation, vilket skulle vara katastrofalt för återhämtningen”, sade Christine Lagarde.

På onsdag väntar brittisk arbetslöshet, som väntas sjunka till 3,7 i december, från 3,8 procent månaden före, medan antalet arbetslösa väntas minska med 32.000.

Bank of Englands protokoll från det senaste räntemötet, den 9 januari, publiceras också.

Credit Suisse skriver i ett kundbrev att de kommer att titta efter eventuella diskussioner om arbetslöshetsbanan och det potentiella nästa steget då
arbetslösheten nått 7- procenttröskeln.

Bank of Japan, som håller möte tisdag-onsdag väntas dock inte ändra sin penningpolitik den här gången, även om centralbanken kan komma att justera ned sin inflationsprognos något.

På onsdagen inleds också World Economic Forums årsmöte i schweiziska Davos, från Sverige åker bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg.

Torsdagen väntas präglas av preliminär industri-PMI från en rad länder.

Credit Suisse räknar med att industri-PMI kommer att fortsätta att stärkas och att produktionskomponenten fortsätter stiga för sjunde månaden i följd, medan tjänste-PMI kanske vänder uppåt efter tre månader med relativt svaga utfall.

”Kombinationen av ett starkare industri- och tjänste-PMI kommer att leda till ett högre kombinerat index. Detta skulle stötta vår syn om en mild återhämtning i euroområdet 2014”, skriver Credit Suisse-ekonomerna i ett kundbrev.

Commerzbank tror på knapp uppgång i januari månads industri-PMI eftersom det inte är sannolikt att det globala momentumet tar fart. Frankrikes index kommer antagligen inte att sjunka ytterligare i förhållande till övriga euroländers, men inte heller minska det gap som uppkommit de senaste tre månaderna, skriver de i ett kundbrev.

Nedgången i Frankrikes industri-PMI är ytterligare ett bevis på de strukturella problem som utgör en anmärkningsvärd broms på den ekonomiska aktiviteten i landet, enligt Commerzbank-ekonomerna.

Enligt Bloomberg News enkät bland analytiker väntas euroområdets industri-PMI stiga till 53,0 i januari, från 52,7 i december.

Här hemma publicerar SCB på torsdagen AKU-rapporten för december. Enligt SME Direkts prognos väntas arbetslösheten ligga kvar på 7,5 procent i december, jämfört med i november. I säsongsjusterade termer väntas arbetslösheten sjunka till 7,9 procent, från 8,0 procent månaden före.

Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats oväntat starkt på senare tid, där framför allt sysselsättningen stuckit ut positivt under hösten. Även arbetskraftsutbudet har dock ökat, med resultat att det inte hänt särskilt mycket med arbetslösheten.

Swedbank räknar med att den starka trenden på arbetsmarknaden fortsatte i december och att tror, liksom konsensus, att den säsongsrensade arbetslösheten sjönk till 7,9 procent.

”Arbetsförmedlingens månadsrapport avseende december gav ett positivt intryck med svagt sjunkande arbetslöshet och en fortsatt positiv utveckling i de
framåtblickande indikatorerna, antalet varsel och nyanmälda lediga platser”, skriver Swedbanks analytiker Knut Hallberg i ett marknadsbrev.

Banken räknar med att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter under 2014 och att arbetslösheten sjunker till i genomsnitt 7,7 procent.

På torsdagseftermiddagen publiceras de sedvanliga veckosiffrorna över antalet nyanmälda arbetslösa i USA och försäljningen av befintliga bostäder i december. Den senare spås ha ökat med 1,0 procent i december, från månaden före.

I december sjönk försäljningen av befintliga bostäder med 4,3 procent, en betydligt större nedgång än väntat, och samtidigt ökade ”lagret” av befintliga
bostäder till försäljning.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto