Home > Imponerande detaljhandel i Storbritannien

Imponerande detaljhandel i Storbritannien

Den mycket efterlängtade detaljhandelsrapporten för juni 2020 kom tidigare idag och visade en V-formad återhämtning i Storbritannien.

Den brittiska statistikbyrån rapporterade att detaljhandeln i juni ökade med 13,9% jämfört med föregående månad, vilket slog förväntningarna på 8,3% med god marginal. Dessutom reviderades föregående månads data högre, vilket är ett ytterligare positivt tecken.

Den V-formade återhämtningen visar att detaljhandeln är på väg mot nivåerna innan pandemin, vilket är ett tecken på att den brittiska ekonomin håller på att återhämta sig, även om det sker gradvis. Denna utveckling är uppmuntrande för framtiden och återhämtningen, så till vida att även tillväxt i andra ekonomiska områden fortsätter.

Detaljer från rapporten om detaljhandeln i Storbritannien i juni 2020

Bensin samt butiksförsäljning exklusive livsmedel ledde tillväxten i junirapporten då dessa delar växte med 21,5% samt 45,5%. Nätkonsumtionen fortsätter att vara hög på 31,8% men har minskat en aning jämfört med föregående månad.

Den stora frågan framöver är hur denna rapport ska tolkas, och ifall tillväxten är hållbar. Ett par frågor är värda att ha i åtanke innan man blir för optimistisk inför rapporten.

Först och främst förväntades marknaden att återhämta sig snabbt inom detaljhandeln. Då restriktionerna lättades i Storbritannien och folk igen började förflytta sig (som vi såg i mobilitetsindexet) bör det inte överraska någon att bensinförsäljningen skulle öka.

För det andra betyder denna indikator inte samma sak som innan pandemin. Exempelvis berodde detaljhandelsindikatorns utveckling innan coronavirus-utbrottet mycket på tjänstesektorn. Medan tjänstesektorn fortfarande är viktig är den inte en lika stor del av rådande siffror. I en ekonomi som domineras av tjänster är detta ett problem då indikatorn inte återspeglar hur det faktiskt går för ekonomin.

På grund av detta är detaljhandelsindikatorn inte längre en proxy för allmän konsumtion då det har skett en förändring från konsumtionen inom tjänster till varor.

Marknadsreaktion säger det mesta då GBP-paren knappt förflyttade sig efter dessa nyheter. Faktum är att de inte förändrades alls och därmed inte påverkades särskilt mycket av de positiva rubrikerna.

EURGBP har köpts och sålts i en hausseartad ton då euron förstärktes av EU-toppmötet. Ett annat viktigt par, GBPCHF, har inte kunnat ta sig tillbaka över 1,20 trots de rapporterade SNB-ingripandena för att försvaga valutan.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto