Home > Indexet Consumer Confidence slog alla förväntningar

Indexet Consumer Confidence slog alla förväntningar

Konsumenten är tillbaka – Konsumentförtroende i USA steg med mer än vad den gjort sedan under sent 2011 och hamnade på 98,1 jämfört med 85,9 förra månaden. Dessutom krossade detta förväntningarna, som låg på 91,6, vilket återspeglar en stark optimism om vad som komma skall för den amerikanska ekonomin.

Varför är konsumentförtroende så viktigt?

När vi pratar om ekonomi handlar allt om förtroende. Om exempelvis befolkningen inte litar på en centralbanks förmåga att bibehålla prisstabilitet sjunker valutans värde väldigt snabbt. Centralbankerna använder därför konsumentförtroende för att uppskatta framtida optimism och via det förankra inflationsförväntningar.

Indexet Conference Board Consumer Confidence visade på förbättringar i samtliga områden. Då det är en ledande indikator över konsumtion innebär detta en positiv bild över framtida ekonomisk återhämtning.

I en lågkonjunktur som den vi just nu befinner oss i är alla tecken på en vändning viktiga. Detta är specifikt sant om indikatorn är en ledande indikator och inte en sammanträffande eller eftersläpande indikator.

Även Present Situation Index, vilket är en del av data från Conference Board Consumer Confidence, förbättrades. Detta index steg från 68,4 till 86,2, vilket återspeglar det förtroende som konsumenterna har under krisen.

Den övergripande indikatorn är en enkät som gjorts med över 3 000 hushåll i USA. De som svarat på den ombes att betygsätta nuvarande och framtida ekonomiska villkor när det kommer till sysselsättning, affärsliv, möjligheten att få jobb och så vidare. Resultatet är en sammanställning av alla svar och erbjuder en bra bild över hur den amerikanska konsumenten ser på saken.

Även Expecations Index steg. Denna del av enkäten har att göra med framtida förväntningar angående inkomst, arbete och företag med ett mer kortsiktigt perspektiv på konsumentens förväntningar. Detta steg från 97,6 i maj till 106 i juni, vilket är en enastående utveckling med tanke på det ökade antalet infektioner i USA, och att många delstater nu överväger att stänga ned igen.

Ser vi en vändning bland konsumenterna? Spenderar de, eller är de redo att börja spendera som innan igen? Det är inte troligt.

Medan datan är uppmuntrande visar den endast att konsumenter är mindre pessimistiska angående den kortsiktiga prognosen. Detta kan vara en följd av att folk börjar vänja sig vid det nya normala och att de inser att livet på ett eller annat sätt går vidare.

Så länge som de ekonomiska villkoren är svara kommer sentiment antagligen skifta från optimism till pessimism, vilket återspeglar den pågående osäkerheten. Vi bör dock inte ignorera ett av de första tecknen på återhämtning av en ledande ekonomisk indikator.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto