Home > Industri-PMI, tyskt IFO och USA-detaljhandel i veckan

Industri-PMI, tyskt IFO och USA-detaljhandel i veckan

Veckan som ligger framför oss bjuder på en hel del intressant makrodata både i utlandet och här hemma. Bland siffrorna märks preliminära industri-PMI från en rad länder, tyskt IFO-index och KPI, brittisk KPI och detaljhandel liksom bostads- och orderstatistik från USA.

Här hemma publicerar SCB siffror över bland annat handelsnetto och detaljhandel och från Konjunkturinstitutet blir det både konjunkturbarometer och en ny prognos.

Dessutom fortsätter utvecklingen i Ukraina att vara en viktig faktor att följa. I dag, måndag, anländer USA:s president Barack Obama till Europa för att träffa en rad av världens viktigaste ledare och krisen i Ukraina väntas dominera samtalen i Haag och Bryssel.

I dag, måndag, publiceras mars månads preliminära inköpschefsindex för industrin i en rad länder.

Först ut under natten var Kina, där HSBC/Markit industri-PMI sjönk till 48,1 i mars från 48,5 i februari. Väntat var en liten uppgång till 48,7, enligt Bloomberg News enkät.

Qu Hongbin, chefekonom för Kina på HSBC, sade i en kommentar att nedgången tyder på att Kinas tillväxtmomentum fortsätter att dämpas. Han sade att svagheten var brett baserad och att den inhemska efterfrågan minskade ytterligare.

Under förmiddagen väntar industri-PMI från bland annat Frankrike, Tyskland och euroområdet samt i eftermiddag USA.

Analytiker spår en liten nedgång i euroområdet i spåren av euroförstärkningen, avmattningen i tillväxtländerna och den geopolitiska turbulensen.

Prognosen för euroområdets preliminära industri-PMI ligger på 53,0, svagt ned från 53,2 i februari, enligt Bloomberg News.

På tisdagen blir det tyska IFO-index, brittisk KPI och amerikanska bostadssiffror samt konsumentförtroende.

IFO-index över klimatet inom näringslivet i Tyskland steg oväntat till 111,3 i februari. I mars väntas det ha sjunkit tillbaka till 110,9, enligt Bloomberg News.

Storbritanniens konsumentpriser spås ha ökat med 0,5 procent i februari från månaden före med en inflationstakt på 1,7 procent.

På eftermiddagen väntar ett knippe amerikansk bostadsstatistik, som FHFA husprisindex och S&P/Case-Shiller huspriser för januari samt försäljningen av nya bostäder i februari. För den senare tyder lägre bygglov för enfamiljshus på en nedgång i nyhemsförsäljningen, enligt Credit Suisse.

Dessutom publicerar Conference Board sin statistik över hushållens konfidensindikator. I februari sjönk den oväntat till 78,1, väntat var en uppgång till 80,0, enligt Bloomberg News snittprognos.

Lynn Franco vid Conference Boards forskningscenter sade i en kommentar till februariindex att index sjönk ”måttlig” på grund av oro över utsikterna på kort sikt. Samtidigt noterades nulägesindex på den högsta nivån på närmare sex år.

”Detta tyder på att hushållen tror att ekonomin har förbättrats, men att de inte förutspår att den inte får något större momentum de kommande månaderna”, sade hon.

I mars tror analytikerna att hushållens konfidensindikator kommer att stiga svagt till 78,6.

På onsdagen publicerar statliga Konjunkturinstitutet både en ny konjunkturbarometer och en ny konjunkturprognos.

I februari sjönk Konjunkturinstitutets barometer på bred front, och det som speciellt stack ut var att hushållens förtroende sjönk för andra månaden i rad. Roger Knudsen, barometeransvarig på KI, hade svårt att hitta någon riktigt bra förklaring till nedgången, men trodde att det möjligen kunde vara kopplat till de politiska diskussionerna om skattehöjningar.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, väntas ha sjunkit till 104,3 i mars från 104,6, medan industrins konfidensindikator bedöms ha sjunkit till 103,6 från oväntat låga 103,8 månaden före, medan konsumentförtroendet (CCI) däremot bedöms ha stigit till 101,9 från 100,3. Prognoserna kommer SME Direkt.

Det blir även handelsbalanssiffror från SCB, som väntas visa ett överskott på 5,6 miljarder kronor i februari, enligt SME Direkts enkät.

I USA publiceras orderingången på varaktiga varor och enligt Bloomberg News väntas en ökning med 0,5 procent i februari.

USA-ekonomerna på Credit Suisse tror att starkare uppgångar för flygplan och bilar antagligen lyfte orderingången på varaktiga varor i februari, samtidigt som en mer måttlig uppgång väntas borträknat transportorder.

”Hushållens konsumtion och datan över varaktiga varor kommer att bidra till att förfina förväntningarna på första kvartalets BNP (vår nuvarande prognos är +1,6%)”, skriver Credit Suisse i ett kundbrev.

De räknar också med att motståndskraft på aktiemarknaderna och fortsatta förbättringar på arbetsmarknaden kommer att stötta Conference Boards konsumentförtroende och definitiva Michigan-index.

Vidare håller Norges Bank räntemöte, men styrräntan väntas lämnas oförändrad på 1,50 procent.

”Analysen talar för att styrräntan hålls på dagens nivå fram mot sommaren 2015, och att den därefter höjs gradvis. Det innebär att uppgången i styrräntan nu antas komma ett år senare än vi såg framför oss i september”, sade vice centralbankschef Jan F. Qvigstad i en kommentar efter det senaste mötet.

Brittiska detaljhandelsförsäljningen, som sjönk mer än väntat i januari, väntas ha ökat med 0,4 procent i februari. De hårda väderförhållandena kan dock fortsätta att påverka försäljningssiffrorna även denna månad, tror Danske Bank.

Från USA blir det på eftermiddagen tredje publiceringen av BNP för fjärde kvartalet, den sedvanliga veckostatistiken över antalet nyanmälda arbetslösa och kontrakterade husköp.

BNP-siffran väntas ha reviderats upp till 2,7 procent i beräknad årstakt, från 2,4 procent i den förra beräkningen.

Veckans sista vardag inleds med ett knippe statistik från Japan – arbetslöshet, detaljhandel och KPI.

I Europa väntar på fredagen KPI-statistik för mars från Tyskland, Belgien och Spanien, definitiv brittisk BNP för fjärde kvartalet, konjunkturbarometer och indikatorn över företagsklimatet i euroområdet samt svensk detaljhandel från SCB.

Tysklands inflationstakt väntas preliminärt ha sjunkit från 1,2 procent i februari till 1,1 procent i mars, sannolikt främst drivet av de alltid volatila priserna på energi och livsmedel, tror Commerzbank.

De skriver i ett kundbrev att fortsatt sjunkande inflationstakt i euroområdet tillsammans med något lägre sentimentindikatorer kan leda till spekulationer om att ECB trots allt snart kommer med ytterligare penningpolitiska lättnader.

Marco Valli på Unicredit skriver i ett kundbrev att flera tillfälliga faktorer väntas dämpande på inflationen i mars, som den sena påsken, fortsatt väldigt milt väder som pressar ned priserna på färsk mat samt en svagare uppgång än vanligt i de franska kläd- och skopriserna.

Eurostats snabbestimat för inflationen i euroområdet publiceras den 31 mars.

Euroområdets indikator för företagsklimatet väntas ha fortsatt uppåt till 0,41 i mars från 0,37 i februari, konjunkturbarometern bedöms ha legat stilla på 101,2
och konjunkturbarometern för industrin ha sjunkit en aning till -3,5, från februari månads -3,4.

Den svenska detaljhandelsförsäljningen väntas ha ökat med 2,1 procent i februari, jämfört med februari 2013, enligt SME Direkts enkät bland analytiker. Jämfört med månaden före väntas försäljningen ha ökat med 0,4 procent.

Fredagens amerikanska statistik inkluderar privatkonsumtion och privata inkomster samt definitivt Michigan-index för mars månad.

Såväl privatkonsumtionen som de privata inkomsterna väntas ha ökat med 0,3 procent i februari, medan Michigan-index bedöms ha reviderats upp lite till definitiva 80,5 i mars, från preliminära 79,9, men inte nå upp till februari-utfallet på 81,6.

Under veckan är också en rad Fed-ledamöter ute på banan för att tala om ekonomin, penningpolitik och förklara det senaste räntebeslutet.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto