Home > Industridata, svensk KPI och USA-detaljhandel i veckan

Industridata, svensk KPI och USA-detaljhandel i veckan

Veckan som kommer bjuder bland annat på industridata, amerikansk detaljhandel och för svensk del ett viktigt KPI-utfall för februari. Notera att USA har gått över till sommartid vilket innebär en timmes tidigare publicering av alla amerikanska data.

På måndagen ska eurogruppen ha möte, vilket följs av alla finansministrar inom EU som ska försöka komma fram till en lösning för avvecklingsmekanismen (SRM) inom bankunionen. Det brådskar att få en uppgörelse på plats som EU-parlamentet kan rösta om innan det upplöses inför valet i maj.

På tisdagen kommer policybesked från Bank of Japan. Vid mötet i februari beslutade BOJ att behålla sitt nuvarande program för tillgångsköp men förlängde och utökade två andra utlåningsprogram.

Även om dessa program har mindre betydelse så sågs det som en bekräftelse på att BOJ är proaktivt och redo att agera på effekter inför den kommande momshöjningen i april.

Commerzbank noterar att det förekom ett visst flöde in i yenen efter att ryska trupper tagit över viktiga positioner på Krim.

”Men vi förväntar oss ändå inte någon massiv safe haven-rörelse. Trots allt är det för närvarande inte några betydande konsekvenser för den reala ekonomin utanför Ukraina i form av bilaterala sanktioner mellan Ryssland och västländer”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

De konstaterar att Ryssland förlitar sig till att sälja naturgas till väst, samtidigt som den politiska viljan i väst för allvarliga ekonomiska sanktioner ser ut att vara låg.

I Sverige riktas fokus mot inflationsutvecklingen i februari. KPI-inflationen i januari uppgick till -0,2 procent, 0,3 procentenheter under Riksbankens prognos. Kläd- och skopriser men även transportjänster drog ned. KPIF-inflationen var 0,4 procent, även det 0,3 procentenheter under Riksbankens prognos.

De låga inflationsutfallen har seglat upp som en viktig punkt på Riksbankens radar och fick dem att sänka räntan i december. Flera ledamöter har signalerat en låg tolerans för fortsatt låga utfall, men å andra sidan har BNP-utvecklingen överraskat på uppsidan och utlåningen till hushållen ökar i stigande takt, vilket ger en spretig bild inför nästa Riksbanksmöte i april.

I februari väntas KPI-inflationen uppgå till -0,2 procent och KPIF-inflationen till 0,4 procent, enligt SME Direkts prognosenkät. Riksbanken spådde i den penningpolitiska rapporten i februari 0,0 respektive 0,5 procent.

Danske Banks prognos innebär att gapet mot Riksbankens senaste prognos krymper med en tiondel till cirka -0,2 procentenheter.

Det är naturligtvis inte oväsentligt för Riksbanken som ju vid upprepade tillfällen understrukit att med tanke på att inflationen underskjutit målet under betydande tid och är låg, så är toleransen för ytterligare avvikelser på nedsidan mindre.

”Hade vi haft en svag avslutning på fjolåret (BNP) hade nog ett inflationsutfall enligt vår prognos satt betydande press på RB att agera redan vi nästa möte. Men det är klart att den pressen minska med den, i varje fall optiskt sett, mycket starka avslutningen”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

Från Storbritannien kommer på tisdagen industriproduktion för januari, som väntas ha ökat med 0,2 procent under månaden efter en uppgång med 0,4 procent i december. Brittiska industri-PMI steg till 56,9 februari även om produktionsindex sjönk något.

På onsdagen kommer TNS Prosperas inflationsförväntningar, denna gång den stora enkäten som inkluderar arbetsmarknaden och inköpschefer.

I december sjönk inflationsförväntningarna på fem års sikt, som är det mest relevanta för Riksbanken, till 1,8 procent från 1,9 procent i september. Vice riksbankschef Per Jansson tonade ned detta med att nedgången bara skedde inom vissa grupper och att det fanns avrundningseffekter, och generellt ansåg han att inflationsförväntningarna är stabila.

Från euroområdet kommer industriproduktionen i januari, som väntas ha stigit med 0,5 procent från föregående månad.

Unicredit väntar sig en uppgång med 0,6 procent, vilket i stort skulle kompensera för december månads nedgång.

Såväl Tyskland som Italien har visat en solid uppgång, och även Spanien har haft ett starkare momentum. Uppgången skulle också ha varit större om det inte varit för en svaghet i ”utilities” (försörjningsvaror som värme) på grund av det milda vädret.

”Den väntade uppgången i januari hjälper till att få industriproduktionen mer i linje med det konstruktiva budskapet i barometerdata för industrin, särskilt PMI, som pekar mot en betydande acceleration i industrins aktivitet vid årsskiftet”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Torsdagen inleds med februaridata från Kina. Ökningstakten väntas ha sjunkit för industriproduktionen men stigit för detaljhandel.

För svensk del står arbetskraftsundersökningen för februari i fokus. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas arbetslösheten uppgå till 8,4 procent i februari jämfört med 8,6 procent i januari. Säsongsrensat väntas arbetslösheten ha sjunkit till 8,0 procent.

I januari steg den säsongsrensade arbetslösheten till 8,2 procent från 8,0 procent föregående månad, mer än väntade 7,9 procent, men SCB noterade att osäkerheten var högre än normalt till följd av mycket helger och ledigheter.

Danske Bank ser en viss tendens till att arbetslösheten fastnat lite runt 8 procent den senaste tiden, men tycker inte man ska göra något större nummer av de lite svagare siffrorna för januari, med tanke på hur volatilt även säsongrensade data uppför sig.

”Sysselsättningen utvecklas ganska bra och det finns inte några varningstecken i exempelvis vakanser och varsel som talar för att arbetsmarknadsläget plötsligt skulle ha försvagats. Däremot, särskilt med tanke på att sysselsättningen återhämtat sig bra, är ju arbetslösheten – cirka 425.000 personer eller 8 procent av arbetskraften – fortfarande rätt hög”, skriver Danske Bank.

Från USA kommer detaljhandeln i februari, som väntas ha stigit med 0,2 procent under månaden enligt Bloomberg News prognosenkät. Januariutfallet var en besvikelse.

”En dämpad detaljhandel väntas eftersom det kalla vädret sannolikt höll tillbaka aktiviteten. Dagliga temperaturutfall indikerar att februari var den kallaste månaden i landet på åratal. Feds Beige Book och ISM:s tjänste-PMI pekar också mot en vädereffekt”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

De spår en svagt positiv total siffra endast för att bilförsäljningen steg något, och antar att förra månadens ovanliga nedgång i näthandeln kommer att vändas.

I den amerikanska senaten ska de på torsdagen hålla en uppskjuten utfrågning av de nominerade Fed-guvernörerna Stanley Fischer och Lael Brainard, samt ett förnyat mandat för Jerome Powell.

På fredagen väntas bostadsdata i Sverige. I januari var bilden spretig med i stort oförändrade priser enligt Mäklarstatistik medan Valueguard såg säsongsrelaterade uppgångar.

Veckan avslutas med Michiganindex i USA, där det preliminära konsumentförtroendet i mars väntas ha stigit marginellt till 81,7 enligt Bloomberg News prognosenkät.

”De positiva effekterna från en förbättrad arbetsmarknad och stigande bostadspriser, och inte minst utsikterna för bättre väder, bör väga tyngre än potentiellt hämmande faktorer för konsumentförtroendet i mars. Dessa inkluderar ett något högre bensinpris och oroande nyheter från östra Europa”, skriver Credit Suisse som ser en uppgång till 81,8.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto