Home > Industriell produktion ser stora diskrepanser mellan länder i Euro-området

Industriell produktion ser stora diskrepanser mellan länder i Euro-området

Euron är en gemensam valuta och därmed en av grundpelarna för EU. Under sin tid som ordförande sade Mario Draghi på ECB att det inte hade funnits ett EU utan euron.

Under en kris som denna försvinner dock tyvärr de huvudsakliga fördelarna med att ha en delad valuta. Länder med en egen valuta har möjligheten att trycka sig ur problemen. Men om man inte äger en penningtryckmaskin för euro går det inte att göra detta.

En annan intressant sak med det europeiska projektet kommer från att det finns många olika slags ekonomier i EU. I vissa delar av Euro-området är turismen den huvudsakliga inkomstkällan (exempelvis i Spanien och Grekland) medan andra områden förlitar sig mer på finansiella tjänster (Frankfurt, Amsterdam och Paris). Och så vidare.

Investerare måste ha detta i åtanke när de tolkar ekonomisk data från EU. Datan presenteras alltid som ett snitt för EU, och sen för länderna. Om man tittar på data efter land blir det svårt att tolka hur det går för euron, och det återspeglar hur svårt det är för ECB att använda sig av rätt penningpolitik för hela Euro-området.

Olika ekonomier, olika problem – men samma valuta

Det europeiska projektet har haft många motståndare genom åren. Historien har visat att valutaunioner förr eller senare misslyckas. En liknelse som ofta används är att du inte kan använda samma medicin (penningpolitik) på alla patienter (länder).

Men en flexibel centralbank som ECB har bevisat att man kan göra det, och det är även det de hittills har gjort.

Siffrorna för industriell produktion för juni 2020 visar hur olika de olika ekonomierna i Euro-området är. Från en ökning på 4% i Irland till en minskning på -15% i Portugal. Detta är en så stor skillnad att det framstår som omöjligt för en centralbank att närma sig problemet.

Under ekonomiska kriser ser vi ofta hur beslutsfattare använder sig av innovativa lösningar. Nya verktyg tas fram, även om de eventuellt inte fungerar perfekt vid dess första implementering. Allt medan kriserna pågår brukar det finnas tid att finjustera dem, men när de introduceras är målet att lösa problemet, punkt slut.

ECB valde att avvika från kapitalnycklar när de genomförde sitt program för kvantitativa lättnader. Med andra ord innebar bankens flexibilitet att de kunde köpa mer nationell skuld från länder som påverkats mest av krisen, och mindre från länder som hanterat krisen bättre.

Och så löser man problemet med att ha en gemensam valuta. Om ECB kan fortsätta vara lika proaktiva som de var under finanskrisen 2008-2009 är euron här för att stanna.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.