Home > Industrivärden: Aktieportföljvärde ökat med 3,3 mdr

Industrivärden: Aktieportföljvärde ökat med 3,3 mdr

Det framgår av företagets delårsrapport.

Portföljens totalavkastning uppgick under samma period till 10 procent jämfört med 7 procent för totalavkastningsindex.

Under första halvåret 2012 genererade aktieinnehavet i Handelsbanken, Sandvik och Volvo en bättre avkastning än avkastningsindex. Skanska, SSAB och Ericsson genererade en sämre avkastning än indexet.

Under första halvåret förvärvades aktier för 440 miljoner kronor medan aktier för 872 miljoner kronor avyttrades, som en följd av derivataffärer.

Största försäljning avsåg Handelsbanken med 606 miljoner kronor och största förvärvet var Skanska med 110 miljoner.

Under första halvåret 2012 visade den korta handeln ett resultat på 51 miljoner kronor, jämfört med 92 miljoner samma period föregående år.

Förvaltningskostnaderna uppgick till 58 miljoner kronor, jämfört med 51 miljoner samma period 2011.

Industrivärden
Industrivärden

Av: Direkt/Tradingportalen

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.