Home > Industrivärden ser positivt på aktiemarknaden

Industrivärden ser positivt på aktiemarknaden

Industrivärden beskriver stämningsläget på marknaden som mer positivt. Även om flera frågetecken kvarstår så förbättras världsekonomin gradvis, skriver bolagets vd Anders Nyrén i halvårsrapporten.

”För att balansera aktieportföljens exponering mot konjunkturkänsliga verksamheter har ett antal transaktioner genomförts under det första halvåret”, skriver han.

En stor del av den globala likviditeten har sökt sig till obligationsmarknaden. Industrivärden räknar nu med att detta kapital ska omallokeras och anpassas till mer normala ränte- och risknivåer i världsekonomin.

”Mot denna bakgrund talar allt för att aktier som tillgångsslag kommer att uppleva en renässans”, skriver Anders Nyrén.

Industrivärden
Industrivärden

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto