Home > Inflation nära mål kräver expansiv penningpolitik enligt riksbankschefen Stefan Ingves.

Inflation nära mål kräver expansiv penningpolitik enligt riksbankschefen Stefan Ingves.

Det finns goda förutsättningar för en inflation nära inflationsmålet under prognosperioden, men det förutsätter att svensk penningpolitik fortsätter att vara expansiv.

Det sade riksbankschefen Stefan Ingves vid det penningpolitiska mötet den 6 september, enligt protokollet från mötet.

Han sade att ökad produktivitet och dämpade löneökningar innebär att det inhemska kostnadstrycket fortfarande är måttligt trots den starkare konjunkturen. Kronan har också stärkts snabbare än Riksbanken räknade med i juli. Till det kommer det tidigare konstaterade faktumet att kärninflationen i omvärlden fortfarande ligger under 2 procent.

Stefan Ingves påpekade att detta inte innebär att det saknas uppåtrisker för den svenska inflationen.

”Men skulle inflationen framöver bli högre än vad Riksbanken räknar med är det inte svårt att vända inriktningen på penningpolitiken och göra den mindre expansiv”, sade han, och tillade att som han ser det befinner sig Riksbanken inte alls i den situationen idag.

Stefan Ingves hänvisade också till att marknadens förväntningar om den framtida styrräntan i såväl USA som euroområdet har sjunkit, och att det i detta läge vore ”oförsiktigt och riskabelt för Riksbanken att gå före centralbankerna i de stora valutaområdena och börja minska stimulansen i penningpolitiken”.

Han sade också att mot bakgrund av att den svenska inflationen varit låg länge, och att det har krävts en extraordinär penningpolitik för att återföra inflationen till målet och vända inflationsförväntningarna, inte är dags att ändra på penningpolitiken.

”Inflationen och inflationsförväntningarna behöver ett mera varaktigt ”fäste” än de har idag, och med den historia vi har i bagaget skulle en inflationstakt över målet en tid inte vara något större problem”, sade Stefan Ingves.

Han konstaterade vidare att efter en lång period med låg inflation är det viktigt att Riksbanken fortsätter arbetet med att säkerställa inflationsmålets centrala roll som ankare för pris- och lönebildningen i Sverige.

Penningpolitiken behöver därför inriktas på att bidra till att inflationen varaktigt är omkring målet 2 procent. Små höjningar av reporäntan skulle ha små effekter på hushållens skuldsättning. En kraftigt höjd reporänta skulle säkerligen kunna bromsa skulduppbyggnaden men samtidigt leda till att arbetslösheten ökar och att trovärdigheten för inflationsmålet urholkas. Dessutom saknar Riksbanken ”sektorspecifika instrument för att hantera finansiella obalanser i hushållssektorn.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto