Home > Inflationen börjar visa sig i Östeuropa

Inflationen börjar visa sig i Östeuropa

Inflationen i Europa stiger. I juli låg den årliga inflationsgraden i Euro-området på 0,4%, vilket var en ökning från 0,3% i juni. Medan detta är långt ifrån ECB:s mål på 2% och precis över den viktiga deflationsnivån (det vill säga 0) är det ett uppmuntrande tecken att centralbankens åtgärder fungerar till viss del, även under en global ekonomisk lågkonjunktur.

Det kanske låter märkligt att penningpolitiska beslutsfattare har inflation som mål – och specifikt att få den att öka. Men konsensus bland ekonomer är att inflation ska ligga bortom 0, men inte så högt att den påverkar pengarnas värde, för att stimulera stabil ekonomisk tillväxt. Detta mål är 2% – och det är en viktig siffra, framförallt när man handlar på valutamarknaden.

Ojämn inflation i Euro-området

Till skillnad från andra centralbanker har ECB den svåra uppgiften att besluta över penningpolitik i flera olika ekonomier. Olika förhållanden gäller för varje land, men ECB måste hitta en lösning som passar alla.

I juli stod exempelvis Grekland inför djup deflation samtidigt som Österrikes inflation närmade sig ECB:s mål på 2%. Detta visar på diskrepansen mellan ekonomiska förhållanden och Euro-områdets länder.

Diagrammet ovan visar även något annat. I diagrammet ser vi data för alla EU-länder och inte bara de som befinner sig i Euro-området. En närmare titt på länderna till höger visar länder som Ungern, Polen och Tjeckien. Dessa är inte en del av eurosamarbetet, men har det nu ekonomer kallar skenande inflation.

Det är en sak att kämpa för att inflationen ska ligga på runt 2% och en helt annat att se hur den stiger mot 4%, samtidigt som den hotar att stiga ännu mer.

Pandemin har återigen visat vad regeringar och centralbanker är kapabla till. Finansiella och monetära stödpaket behövs, men det får inte leda till att folks besparingar äventyras.

Man ser återigen skillnaden mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Å ena sidan leder stabila monetära förhållanden till prisstabilitet och en inflation som ligger under målet. Å andra sidan har vi skenande priser som devalverar valutan för snabbt för att låta hushållen reagera. Inte undra på att guld har blivit så populärt igen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto