Home > Inflationsoron växer, men Fed är fortsatt lugna

Inflationsoron växer, men Fed är fortsatt lugna

Återigen leder USA den globala återhämtningen efter en ekonomisk lågkonjunktur. Detta var precis det som skedde efter finanskrisen 2008-2009, och det ser ut att hända igen som svar på den COVID-19-relaterade lågkonjunkturen.

Vaccinationskampanjens framgångar i USA är uppenbara om man tittar på smittspridning och sjukhusvistelser. Dessutom bekräftar siffror från andra delar av världen, exempelvis Storbritannien och Israel, vaccinens effektivitet, vilket leder till att optimismen växer för en snabb återgång till det normala.

Som diagrammet nedan visar är den globala PMI:n på väg tillbaka till expansion, och det gäller även för PMI för tjänster, vilket är en sektor som drabbades väldigt hårt av pandemin. Därmed kan vi se en tydlig återhämtning, men vad krävdes för att ta sig hit, och vad blir konsekvenserna för framtiden?

Inflationsoro – högre än på tio år

Medan ingen argumenterar emot behovet av ekonomiskt stöd finns det frågor om vad det innebär för framtiden. Med tanke på de senaste Google-trenderna vad gäller inflation ser det ut som att folk har blivit allt mer oroliga att inflationen kommer löpa amok efter de åtgärder vi såg under pandemin.

Både Fed och kongressen levererade mer än väntat. Tillsammans skapar dessa åtgärder svallvågseffekter på den globala ekonomin, då handelspartners tar del av de fördelar som en snabb ekonomisk återhämtning i USA innebär.

Året inleddes först för ett par månader sedan, och det första kvartalet är inte avklarat än. Vi har redan sett 1,9 biljoner dollar som nådde den amerikanska ekonomin. Dessutom förbereder sig Bidens administration för nästa ”bazooka”, en budget på 3 biljoner dollar för att bekämpa klimatförändringar och för att uppnå långsiktiga mål så som att reducera ojämlikhet.

Med andra ord var de 1,9 biljonerna som redan har levererats ett kortsiktigt sätt att hjälpa hushållen och ekonomin, medan det nya paketet är utformat mer långsiktigt. Inflationen ligger därmed runt hörnet, och alla siffror pekar mot höga prisnivåer framöver. Den stora frågan är – hur mycket högre?

Den långsiktiga räntan översteg 2% nyligen. Exempelvis kan man investera i 30-åriga obligationer och få över 2%/år under de kommande tre årtiondena, vilket kan kallas en riskfri ränta. Men, om inflationen stiger över denna ränta, varför ska då investerare köpa dessa obligationer?

Folk är rädda för inflationen mer än vad de var under finanskrisen 2008-2009. Fed:s trovärdighet kommer testas under de kommande månaderna, och antagligen betydligt snarare än vad många förväntar sig.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto