Home > Inflationsskillnader mellan de två olika sidorna av Atlanten

Inflationsskillnader mellan de två olika sidorna av Atlanten

Valutamarknaden rör på sig beroende på hur inflationen utvecklar sig under en viss period. Trots att det uppfattas negativt för samhället är viss inflation önskvärd för ekonomisk tillväxt.

Med andra ord är det inte all inflation som är negativ, men låg inflation är inte bra. De flesta centralbankerna i den utvecklade världen har ett inflationsmål och försöker uppnå en inflation på under men nära två procent.

Core-inflation handlar om förändringar i priset på varor och tjänster över en specifik period där man har exkluderat en del volatila marknader. Detta rör sig om olja, transport och allt som har att göra med energipriser. I vissa fall anses även livsmedel vara en volatil marknad och räknas då inte in i Core-inflationen.

Skillnader i Core-inflation mellan USA och Euro-området

När man handlar på finansiella marknader existerar det olika stilar. En stil är att genomföra trades baserat på makroekonomiska händelser, förändringar i penningpolitik och ekonomiska utvecklingar. Medan det tar längre för en trade att bli lönsam har en del av tidernas bästa trades baserat sig på fundamental analys, inte teknisk. När exempelvis George Soros ”bröt” Storbritanniens centralbank och tvingade dem bort från växlingskursmekanismen innebar det en trade som gav över en miljard dollar i vinst. Soros tolkade korrekt den fundamentala analysen mellan det brittiska pundet och ERM och skapade en trade utefter det.

Material till en fundamental trade kan dyka upp från många olika platser. I detta fall visar skillnaden i Core-inflationen mellan USA och Euro-området en potential för att avvika på grund av olika penningpolitik.

Fed i USA utannonserade nyligen ett skifte till genomsnittligt inflationsmål. ECB å andra sidan har ännu inte fattat ett beslut, trots att inflationen i september låg på 0,2%.

Medan Fed reagerade drastiskt släpar ECB i klassisk europeisk stil efter. Det innebär dock inte att USD kommer stiga mot euron, eller vice versa. Istället visar det på olika data för de två viktigaste centralbankerna i världen. En traders jobb är att tolka siffrorna, analysera centralbankernas åtgärder och agera på den information som finns tillgänglig.

Till skillnad från teknisk analys kräver fundamental analys tid för att effekterna av centralbankens beslut ska synas på marknaden. Detta innebär att en fundamental trader behöver olika verktyg för riskhantering än de som förlitar sig på teknisk analys. Detta gör fundamental analys betydligt mer intressant.

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto