Home > Inför Hexagons rapport: Marginalförbättringar väntas fortsätta

Inför Hexagons rapport: Marginalförbättringar väntas fortsätta

Konsensus enligt SME Direkt ligger på en rörelsemarginal på 21,3 procent (20,6) under det fjärde kvartalet, understödd av ett pågående skifte från produkt- till mer lönsamma mjukvaruleveranser.

”En trend som vi tror fortsätter från det tredje och i viss mån det andra kvartalet är mixförändringen: bort från divisionerna Geosystems och Metrology, det vill säga utrustning, till en ökad andel Technology, det vill säga mjukvaruverksamheten, vilket är bra för Hexagons marginaler”, säger Lars Brorson, analytiker, på DNB till exempel om förväntningarna.

Runt en tredjedel av analytikerkåren anser Hexagons aktie vara köpvärd. Lars Brorson motiverar sin köpstämpel bland annat med att han tror på fortsatt stark tillväxt från nyförvärvade Intergraph, som ligger inom divisionen Technology.

”Vi väntar oss att den organiska tillväxten inom Technology kommer att ha varit i princip lika hög som det tredje kvartalets 10 procent”, säger han.

Hemligheten bakom tillväxten i divisionen stavas synergier mellan det 2010 förvärvade Intergraph och Hexagons produkter. Dessa synergier ska stå för 100-200 miljoner euro i tillväxt årligen, är avsikten enligt vad som presenterades vid bolagets kapitalmarknadsdag i juni i fjol, vid sidan av en prognostiserad årlig organisk tillväxt på 8 procent.

Några dagar inför Hexagons rapport kom konkurrenten Trimble med sin rapport, där guidningen för lantmäteriverksamheten var relativt svag för USA. Här finns kunder i offentliga sektorn, som tyngs av budgetnedskärningar och oklarheter för byggsektorn i USA.

”Även i Norden har byggsektorn gått svagare än tidigare under senare tid”, påpekar Lars Brorson, och anser utvecklingen inom Geosystems vara en nedåtrisk värd att nämna inför rapporten.

En annan är divisionen för precisionsmätinstrument Metrology, framför allt på grund av exponeringen mot den europeiska fordonssektorn.

”Men på det hela taget är divisionen stabil, och vi antar att den organiska tillväxten åter har tagit fart under det fjärde kvartalet”, säger Lars Brorson.

För Kina tror analytikern på en ganska solid återhämtning – inte tack vare de höghastighetståg som Hexagon är kända för att vara exponerade mot, utan tack vare en byggsektor som har stabiliserat sig, med en nyligen aviserad strategiskt viktig dammbevakningsorder.

Hexagons rapport väntas klockan 8.00 den 12 februari, med efterföljande telefonkonferens klockan 10.

Det tekniska läget för Hexagon är en stigande trend i såväl det långsiktiga som det korta perspektivet. Den långsiktiga trenden representeras av det glidande medeltalet på 200 dagar. Aktien har stegvis klättrat uppåt sedan sommaren 2012, och har i början på februari stämt av nivåer på nedsidan som sedermera agerar stödnivåer.

Hexagon
Hexagon (Öppna diagram i TP Trader)

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto