Home > Inför NFP-rapporten för juni

Inför NFP-rapporten för juni

NFP-rapporten kommer senare idag, och den spelar stor roll när det kommer till att tolka den övergripande påverkan som COVID-19 har haft på den amerikanska ekonomin. Som alltid är det smart att ha ett neutralt perspektiv och komma ihåg att jobbdata är en eftersläpande indikator i en affärscykel.

Investerare kan inte få en sann bild av NFP-rapporten utan att läsa den fullständiga rapporten från Bureau of Labor Statistics. Tillsammans med de faktiska siffrorna är annan data minst lika viktig när man ska tolka arbetsmarknaden – genomsnittlig timlön, arbetslöshet, deltagandegrad, antalet avskräckta arbetare och så vidare.

Utmaningar för den amerikanska arbetsmarknaden

Vi förväntas se ytterligare försämringar under maj, med en arbetslöshet på nästan 20%. Många kommer titta på dagens rapport med extra vaksamma ögon, framförallt när det kommer till tolkningen av löneutvecklingen. Denna kan nämligen vara artificiellt förbättrad av lågbetalda sektorer som tjänade mer under nedstängningen än under normala förhållanden.

Tidigare denna vecka tog ADP-rapporten marknaden med storm genom att visa på en bättre prognos än väntat. Om detta är en indikator för dagens NFP-siffror så kan februari ha varit krisens värsta punkt hittills.

Ett annat uppmuntrande tecken kunde vi se under gårdagen. Ytterligare 1,9 miljoner arbetslöshetsansökningar togs emot förra veckan. Detta är en dyster siffra, men det är första gången på tio veckor som siffran har legat på under två miljoner. Fortsatta ansökningar å andra sidan gick tillbaka till 14,8%. Allt sammantaget är det en blandad bild vi får av arbetslöshet och fortsatt arbetslöshet, vilket förbereder investerare på den stora NFP-rapport som släpps 24 timmar senare.

Den verkliga faran för arbetsmarknaden ligger dock någon annanstans. Detaljer är viktiga, och frånvaron av en V-formad ekonomisk återhämtning (vilket inte ska förvirras med en aktiemarknads V-formade återhämtning som redan ägt rum) kan leda till att förlusterna på arbetsmarknaden blir permanenta och att den ekonomiska krisen allt mer börjar påverka högavlönad arbetskraft.

Problemet här är att om arbetslösheten börjar sprida sig till mer högavlönade arbeten kan det bli svårt för arbetslöshetsersättningen att matcha den inkomst som går förlorad. Det är även svårare att ersätta ett högavlönat jobb med ett annat högavlönat jobb, vilket innebär att detta kan bli en typ av arbetslöshet som blir mer permanent och mer problematisk än de förluster som syns på andra sidan av spektrumet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto