Home > Inga nya stimulansåtgärder i Japan, ekonomin planar ut

Inga nya stimulansåtgärder i Japan, ekonomin planar ut

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, behåller dagslåneräntan på ett intervall på 0,00 till 0,10 procent. Det beslutade bankens styrelse vid sitt policymöte på fredagen, skriver Bloomberg News.

I Bloomberg News enkät bland 17 ekonomer trodde samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad.

Bank of Japan ändrade senast sin styrränta den 5 oktober 2010, då den sänktes från 0,10 procent till ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ beslutade också att bibehålla sin fond för tillgångsköp på 55.000 miljarder yen.

Samtidigt beslutades att behålla kreditfaciliteten för företag på 25.000 miljarder yen.

BOJ skriver i ett uttalande den ekonomiska aktiviteten i Japan mer eller mindre har planat ut. Exporten och industriproduktionen har varit relativt svag på grund av att utländska ekonomier rört sig djupare in i decelerationsfasen. Å andra sidan har den inhemska efterfrågan varit uthållig, främst med stöd av efterfrågan relaterad till återuppbyggandet efter jordskalvet/tsunamin mars 2011.

Privatkonsumtionen har också varit uthållig och sysselsättningen stiger. Investeringarna stiger måttligt och företagsvinsterna som har som helhet stigit.

Centralbanken räknar nu med att den japanska ekonomin väntas fortsätta plana ut den närmaste tiden och därefter gradvis återvända till en måttlig återhämtningsbana, med stöd av uthållighet i den inhemska efterfrågan och att utländska ekonomier gradvis vänder upp från den nuvarande nedgångsfasen. KPI-inflationen väntas ligga kvar runt 0 den närmaste tiden.

BOJ påpekar att det kvarstår en stor osäkerhet om den globala ekonomin, med europeiska skuldproblem, tveksamhet om USA-återhämtningen och huruvida tillväxt- och råvaruexporterande ekonomier ska klara att såväl prisstabilitet som tillväxt.

Vidare måste fortsatt uppmärksamhet riktas mot effekterna av förändringar på finans- och valutamarknaderna på den ekonomiska aktiviteten och priserna.

Bank of Japan konstaterar att att den japanska ekonomin står inför avgörande utmaningar i fråga om att komma över deflationen och att återvända till en uthållig tillväxtbana och prisstabilitet. Dessa utmaningar kommer att mötas genom ansträngningar från olika ekonomiska aktörer för att stärka ekonomins tillväxtpotential och genom stöd från den finansiella sidan.

Bank of Japan kommer att fortsätta med de monetära lättnaderna genom att stadigt öka det utestående beloppet i tillgångsköpprogrammet.

”Banken fortsätter att bedriva penningpolitik på ett lämpligt sätt. Banken kommer också att göra sitt yttersta för att säkra stabiliteten i Japans finansiella system, och rikta särskild uppmärksamhet mot utvecklingen på globala finansiella marknader”, skriver BOJ i ett pressmeddelande.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto